Handelingsruimte voor medewerkers: wat weten we?

5 maart 2021

Welke publicaties zijn er over het wegnemen van belemmeringen voor toegangsmedewerkers, zodat zij met inwoners en anderen de ruimte hebben en voelen om te kunnen zoeken naar de meest passende oplossing? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat toegangsmedewerkers en inwoners zo min mogelijk last hebben van verschillende wetten, budgetten, of (administratieve) procedures? In dit artikel verzamelen we de reeds bekende publicaties hierover.

Maatwerk Magazine 2020 

In dit magazine van Integraal Werken in de Wijk (2020, p. 26) staat een voorbeeld van een teambudget voor wijkteams. Het gaat om relatief kleine bedragen waar wijkteams direct over kunnen beschikken ‘om de eerste nood te ledigen’.
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Met maatwerkbudget zijn mensen in de bijstand goed te helpen 

Artikel van Sociale Vraagstukken over een proef van gemeente Zaanstad met een 'maatwerkbudget'. Met als doel de maatschappelijke participatie te vergroten van mensen in armoede of in financiële nood.
💡 Interessant voor gemeenten.

#20 Maatwerkbudget: smeermiddel van de hulpverlening  

Artikel van Sociale Vraagstukken over verschillende gemeenten die werken met een maatwerkbudget voor sociale wijkteams/generalisten: wat zijn de ervaringen ermee, wat blijkt uit evaluaties?
💡 Interessant voor gemeenten.

Regie sociaal domein

Wat heeft een regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen? En wat moet er dan voor de regisseur geregeld zijn? Op deze website van Toezicht Sociaal Domein vind je hier meer informatie over.
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Programma Ontregel de zorg Sociaal Domein

Het programma (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS en de zorgsector heeft tot doel dat zorgverleners minder regeldruk, minder administratieve lasten gaan ervaren. Dit deel van de programma-website gaat over het sociaal domein. Op de site staan onder andere praktijkvoorbeelden van ‘ontregelen’. 
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Basiskennis over de norm van verantwoorde werktoedeling en beroepsregistratie jeugdhulp

In de Jeugdwet worden verplichte kwaliteitseisen gesteld aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. In deze factsheet van de VNG en Professionalisering Jeugdhulp staat wat dit betekent voor gemeenten.
💡 Interessant voor gemeenten.