Handige service: onafhankelijke cliëntondersteuners

Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?

17 februari 2017

Gemeenten en het zorgkantoor zijn verplicht om mensen met beperkingen te wijzen op de service van onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij ondersteunen inwoners bij het verhelderen van hun hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg. Hoe kunnen gemeenten dit invullen?

De implementatie van onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex. Daarom hebben de VNG en Movisie, met hulp van ambtelijke ondersteuning vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek, een handreiking opgesteld die een praktische invulling geeft aan de eisen van de wet Wmo. Met als doel dat gemeenten geïnspireerd worden om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten, om te zorgen dat inwoners de best passende zorg en ondersteuning krijgen.

Bekijk de handreiking

Informeel en formeel?

De gemeente kan kiezen voor formele en informele onafhankelijke cliëntondersteuners: beroepskrachten of (meestal) vrijwilligers. Onderzoeker Jan Willem van de Maat van Movisie: ‘Het specifieke van informele cliëntondersteuners is dat ze veel dichter bij de leefwereld van de inwoners staan. Daardoor kunnen ze goed met hen meedenken over oplossingen die in hun leven passen. Tegelijkertijd is in sommige gevallen juist de specifieke deskundigheid van de daarvoor opgeleide professional nodig. Dat speelt vooral als er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden waar veel feitenkennis voor nodig is over regelingen.’

Profiel informele onafhankelijke cliëntondersteuners

Wat kan een informele cliëntondersteuner aan taken uitvoeren? Wat heeft hij of zij dan nodig aan vaardigheden? Hoe kan een organisatie en/of gemeente informele cliëntondersteuners op een verantwoorde manier inzetten? Movisie zocht dit uit samen met aanbieders van informele cliëntondersteuners.  

Onderstaand profiel beschrijft alle mogelijke taken die de informele cliëntondersteuner kan oppakken en beschrijft welke competenties hij of zij daarvoor nodig heeft. De afzonderlijke taken en competenties vormen bouwstenen waarmee organisaties en gemeenten zelf hun eigen functieprofiel van de informele onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen samenstellen.

Bekijk het profiel

Advies nodig?

Wilt u aan de slag met de scholing en inzet van informele onafhankelijk cliëntondersteuners in uw organisatie? Movisie biedt hiervoor trainingen en adviestrajecten. Neem contact op voor meer informatie.