Handige service: onafhankelijke cliëntondersteuners

Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?
artikel - 17 februari 2017

Gemeenten en het zorgkantoor zijn verplicht om mensen met beperkingen te wijzen op de service van onafhankelijke cliëntondersteuners. Zij ondersteunen inwoners bij het verhelderen van hun hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg. Hoe kunnen gemeenten dit invullen?

De implementatie van onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex. Daarom hebben de VNG en Movisie, met hulp van ambtelijke ondersteuning vanuit de regio Gooi- en Vechtstreek, een handreiking opgesteld die een praktische invulling geeft aan de eisen van de wet Wmo. Met als doel dat gemeenten geïnspireerd worden om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten, om te zorgen dat inwoners de best passende zorg en ondersteuning krijgen.

Informeel en formeel?

De gemeente kan kiezen voor formele en informele onafhankelijke cliëntondersteuners: beroepskrachten of (meestal) vrijwilligers. Onderzoeker Jan Willem van de Maat van Movisie: ‘Het specifieke van informele cliëntondersteuners is dat ze veel dichter bij de leefwereld van de inwoners staan. Daardoor kunnen ze goed met hen meedenken over oplossingen die in hun leven passen. Tegelijkertijd is in sommige gevallen juist de specifieke deskundigheid van de daarvoor opgeleide professional nodig. Dat speelt vooral als er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden waar veel feitenkennis voor nodig is over regelingen.’

Profiel informele onafhankelijke cliëntondersteuners

Wat kan een informele cliëntondersteuner aan taken uitvoeren? Wat heeft hij of zij dan nodig aan vaardigheden? Hoe kan een organisatie en/of gemeente informele cliëntondersteuners op een verantwoorde manier inzetten? Movisie zocht dit uit samen met aanbieders van informele cliëntondersteuners.  

Onderstaand profiel beschrijft alle mogelijke taken die de informele cliëntondersteuner kan oppakken en beschrijft welke competenties hij of zij daarvoor nodig heeft. De afzonderlijke taken en competenties vormen bouwstenen waarmee organisaties en gemeenten zelf hun eigen functieprofiel van de informele onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen samenstellen.

Advies nodig?

Wilt u aan de slag met de scholing en inzet van informele onafhankelijk cliëntondersteuners in uw organisatie? Movisie biedt hiervoor trainingen en adviestrajecten. Neem contact op voor meer informatie.

Reacties

Ik vind het achterlijk dat er dus wordt geschreven dat de gemeentes gebruik mogen maken van (meestal) vrijwilligers! Idioot dat dit wettelijk dus blijkbaar kan.
MEE heeft alleen maar HBO geschoolde mensen in dienst omdat de vraagstelling van mensen dit dan ook vraagt.
MEE moet via de Europese aanbestedingswet inschrijven en de opdracht aanbesteden. Vervolgens mogen en kunnen de vrijwilligersorganisaties dit niet omdat dit oneerlijke concurrentie is. Maar MEE wordt zo wel KAPOT gemaakt!

Ik ben zelf ook een HBO opgeleide cliëntondersteuner, als zelfstandige actief als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner Wlz. En eerlijk gezegd ben ik het niet helemaal met je eens. Ik zie de afgelopen tijd dat de aandacht vanuit VWS, Vilans en Movisie heel erg gericht is op het optimaal inregelen van de cliëntondersteuning. Dit stuk gaat dan toevallig over het onderdeel vrijwillige cliëntondersteuning, maar er zijn ook meerdere stukken verschenen over de professionele cliëntondersteuning. Ik maak uit je reactie op dat je bang bent dat er nu alleen nog maar gebruik gemaakt gaat worden van vrijwillige cliëntondersteuning. Ik deel die angst niet. Vrijwillige cliëntondersteuners hebben behoefte aan ondersteuning vanuit professionals als het voor hen te ingewikkeld wordt. En ik geloof sowieso erg in keuzevrijheid voor de cliënt in cliëntondersteuning. Laat degene met een ondersteuningsvraag zelf bepalen welke cliëntondersteuner het beste bij hem past. En ja, natuurlijk is het belangrijk dat de kwaliteit geborgd wordt. Maar daar hebben we een BCMB voor (beroepsvereninging voor cliëntondersteuners) en is juist goede samenwerking tussen vrijwillige en professionele cliëntondersteuning belangrijk.

Ik zie hetbin de praktijk hier in mijn gemeente gebeuren. MEE moet wederom bezuinigen waardoor er maar een minimale bezetting overblijft. Ze krijgen niet meer de financiële middelen van de gemeente. Waardoor alleen nog maar ondersteuning mogelijk is om enkel het keukentafelgesprek te ondersteunen. De gemeente koopt te minimaal in en tegen te lage prijs. Vervolgens sturen ze een ieder naar een vrijwilliger. Wat in de praktijk betekent dat veel mensen hier er geen gebruik van maken. Daarnaast lopen de vrijwilligers vast daar het vaak te complex is en zij die kennis niet hebben. Maar helaas de professionele cliëntenondersteuning bij MEE wordt hier nu wegbezuinigd.
Dus ik zie en ervaar dit nu zoals het gebeurd hier in de praktijk!

Reageer op dit artikel

2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.