Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd

29 juni 2021

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ontwikkeld. Op dinsdag 22 juni is de handreiking ‘officieel’ gelanceerd. De themawerkgroep Armoede van de Werkplaatsen Sociaal Domein leverde input voor deze handreiking. Christine Kuiper van Movisie maakte deel uit van de klankbordgroep rondom deze handreiking.

In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) voor professionals in het sociaal domein concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers. In de handreiking komen verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein samen. Dat maakt de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein een zeer praktisch toepasbaar document, klaar om te gebruiken voor professionals.

Download de handreiking

Lees verder op werkplaatsensociaaldomein.nl

Lees het volledige bericht via de website van de Werkplaatsen Sociaal Domein.