De helft van alle sociaal werkers ervaart discriminatie, dit is er tegen te doen

Veel sociaal professionals hebben met discriminatie te maken: 49% heeft zelf discriminatie ervaren en 71% ziet het gebeuren tijdens het werk. Ook maken sociaal werkers zich soms onbedoeld zelf schuldig aan discriminatie. Wat werkt om het aan te pakken?

René Broekroelofs van Movisie deed onderzoek naar discriminatie in de sociale basis en op de arbeidsmarkt. Daaruit vallen lessen te trekken voor het dagelijks werk van sociaal professionals en hun werkgevers. ‘We weten dat bij werving en selectie vaak onbedoeld wordt gediscrimineerd. De selectiecommissie is ervan overtuigd objectief te werven, maar onbewust speelt het onderbuikgevoel een rol.’

De klik

In dat gevoel zit een hoop bias, vertelt de onderzoeker. ‘Of iemand wel of niet wordt aangenomen hangt sterk af van of er een klik is. Keer op keer blijkt dat een witte blonde man sterker een klik voelt met een witte blonde sollicitant. Wil je echt objectief werven, dan moet je veel meer naar de competenties van iemand kijken. Werk een checklist af, stel elke kandidaat precies dezelfde vragen en besteed bij iedereen even veel tijd per vraag.’

Lees dit artikel verder op Zorg + Welzijn