Hoe benut je kennis beter in het sociaal domein?

Een driegesprek met de bestuurders van ZonMw, VNG en Movisie

29 oktober 2020

Met het jaar komt er meer kennis beschikbaar die het sociaal domein kan versterken. Hoe kan daar beter gebruik van worden gemaakt? Bestuurders van Movisie, VNG en ZonMw gaan daarover op 10 november 2020 in gesprek op het congres 'Wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden'. Voor Sociale Vraagstukken namen ze een voorschot. ‘Het is ook een kwestie van tijd, en die wordt niet altijd gegund.’

‘Doen wat werkt’ is al een aantal jaren het credo in het sociaal domein. Oftewel, zet bij de aanpak van sociale vraagstukken de best beschikbare kennis in. Maak bij de aanpak van dakloosheid bijvoorbeeld gebruik van de jarenlange expertise van Housing first, of laat huisartsen in bepaalde gevallen een ‘welzijn op recept’ voorschrijven aan mensen met psychosociale problemen. Toch klinkt met regelmaat de verzuchting dat zulke kennis nog veel te weinig wordt gebruikt.

Lees het interview op de website van Sociale Vraagstukken

Sociale Vraagstukken interviewde Janny Bakker-Klein van Movisie, Ali Rabarison van de VNG en Veronique Timmerhuis van ZonMw. Zij verzorgden het afsluitende woord op het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden' dat door de VNG, ZonMw, Divosa, Sociaal Werk Nederland en Movisie werd georganiseerd.

Lees volledig interview

Bekijk ook het 'pre-zine' dat voorafgaand aan het congres werd gepubliceerd. Dit e-zine wordt binnenkort aangevuld.