Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?

artikel - 27 januari 2014
Afbeelding bij Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?

De drie decentralisaties vragen veel aandacht en ook op andere beleidsgebieden zijn er forse bezuinigingen en koerswijzigingen. Krijgt LHBT-beleid een plaats binnen alle veranderingen van transities en bezuinigingen?  Ook zijn er in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen. Wat gebeurt er na de verkiezingen met het gemeentelijk LHBT-beleid? En wat kunnen belangenorganisaties doen?

Ruim veertig Nederlandse gemeenten zijn samen met belangenorganisaties actief aan de slag met  veiligheid en sociale acceptatie van hun LHBT-bewoners (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders). Tot en met 2014 worden deze gemeenten ondersteund door het programma Lokaal LHBT-beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeenten bevinden zich echter in een turbulente tijd.

Nieuwe risico’s voor LHBT-burgers

Tegelijk ontstaan door de decentralisaties en door de bezuinigingen, nieuwe risico’s voor LHBT-burgers. Nieuwe gemeentelijke taken als het  bevorderen van sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van mensen met psychische sociale problemen zijn ook op  LHBT-burgers van toepassing. Onder LHBT’s komen meer kwetsbare burgers voor  dan onder andere groepen. Zij hebben bijvoorbeeld een minder groot netwerk, zij hebben meestal minder mantelzorgers, en zij hebben vaker last van psychische problemen. Het is belangrijk om datgene wat de afgelopen jaren is bereikt, te borgen in duurzaam LHBT-beleid voor zowel gemeenten als voor LHBT-organisaties.

Mogelijkheden voor gemeenten

Voor gemeenten zijn er een aantal mogelijkheden om LHBT-beleid te borgen. Het beleid wordt met name duurzaam verankerd door mainstreaming, dat wil zeggen door het LHBT-beleid in te bedden in algemeen beleid. Ook aansluiting met de andere programma’s is belangrijk.

Tips voor gemeenten

  • Regie door de wethouder of de ambtenaar als vast aanspreekpunt en initiatiefnemer.
  • De gemeente neemt als opdrachtgever LHBT-deskundigheid op in het pakket van eisen bij aanbestedingen en contractbesprekingen.
  • Profilering van LHBT-activiteiten op de gemeentelijke website en in media.
  • Investeren in een sterk LHBT-netwerk.
  • Regionale samenwerking met andere gemeenten is goedkoper en kost minder tijd.

Welke rol kunnen belangenorganisaties hebben?

Belangenorganisaties kunnen juist nu hun invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door LHBT-beleid in de verkiezingsprogramma’s te laten opnemen. Zo’n 6 a 7% van de bewoners van een gemeente zijn homo, lesbisch, bi of transgender. Dit is een grote groep kiezers.

Tips voor belangenorganisaties

  • Zorg voor nauw contact met het college / een wethouder / gemeenteraad en of de gemeenteambtenaar.
  • Signaleer ontwikkelingen en trends vanuit de achterban en ga daarover in gesprek met de gemeente (bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, discriminatie, eenzaamheid, ouderenzorg).
  • Zorg voor een representatieve en omvangrijke achterban.
  • Gemeenten zijn voortdurend op zoek naar de vraag van de burger: zorg dat u vertegenwoordigd bent in cliëntenraden, wijkraden etc.
  • Gebruik landelijk cijfers en vertaal deze naar uw gemeente.

Voor gemeenten is er een factsheet over borging van LHBT-beleid: Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?

 

 

Reacties

Reageer op dit artikel

13 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.