Hoe creëer je meer vitaliteit bij jezelf en in de werkrelatie?

15 maart 2022

Klantmanagers en participatiecoaches werkten in een leerkring van Movisie aan hun eigen vitaliteit en hun relatie met klanten. Ze ontdekten dat ze veel meer invloed kunnen uitoefenen om lekkerder in hun vel te zitten. Eenvoudige veranderingen bleken van grote waarde in hun dagelijkse praktijk. Geïnspireerd door de leerkring is er een reflectiekaart ontwikkeld die professionals stil laat staan bij hun eigen vitaliteit. De citaten in onderstaande tekst zijn van de deelnemers aan de leerkring.

Eigen werkplezier staat vaak niet op de eerste plaats bij klantmanagers of participatiecoaches. Ze geven aan dat ze er meestal geen ruimte voor maken en gewoon doorgaan met hun werk zonder er bewust bij stil te staan. Martha Talma van Movisie: ‘Zin hebben in je werk maakt dat je energie hebt om creatief om te gaan met de uitdagingen die op je pad komen. Daarbij werkt je vitaal voelen ook aanstekelijk voor je omgeving. Het bevordert een positief contact met je klant.’ 

‘Ik heb bevestiging gekregen dat het belangrijk is om voor mezelf te zorgen. En dat je van daaruit mensen beter kunt helpen. Meer tijd pakken voor jezelf doen we niet genoeg.'

Vaak is de invloed die je kunt uitoefenen op je eigen vitaliteit groter dan je denkt. Movisie-adviseur Maryse den Hollander: ‘Door te luisteren naar je eigen behoefte kun je het werk inspirerend en gezond vorm geven. We zitten vaak vast in onze eigen denkkaders en routines. We denken dat het van de organisatie zo moet en dat er geen ruimte is om het anders te mogen doen. Deze aannames blijken vaak niet te kloppen.’ 

‘Wat ik soms heel lastig vind, is dat wij geen fijne werkplek hebben. Maar wat houdt mij eigenlijk tegen om een andere ruimte voor te stellen? Ik krijg veel energie om buiten te zijn en in beweging te zijn. Ik ga mijn klanten voorstellen om wandelend te overleggen of in een inspirerende omgeving een plek te zoeken.’

De kwaliteit van het contact tussen professional en klant is bepalend voor het succes van het traject. Dit komt ook naar voren in het onderzoek voor de e-module Back to basics: reflecteer op je professionele basishouding. Als je zelf lekker in je vel zit, heeft dat effect op de kwaliteit van je werk. Je kunt je beter openstellen om verbinding en contact te maken, je straalt positiviteit en hoop uit en je speelt creatief in op mogelijkheden die zich voordoen. Het is dus niet gek dat de keuzes die je maakt om je eigen vitaliteit te bevorderen, van positieve invloed zijn voor het contact. 

‘De hoge caseload vind ik een energievreter en maakt dat we klanten te weinig zien om echt contact op te bouwen. Maar er is wel ruimte om daar naar eigen inzicht in te bewegen. We hebben er nu voor gekozen om een klein groepje klanten een periode intensiever te gaan zien.’

Talma: ‘Besef dat je invloed veel groter is dan je denkt. Reflecteer daarom regelmatig en verander met kleine dingen die van grote invloed zijn op je eigen vitaliteit en vervolgens op de relatie met je klant.’ Den Hollander: ‘Om je hieraan te herinneren, hebben we een reflectiekaart gemaakt. Bespreek de vragen met collega’s of hang de kaart op een zichtbare plek op als reminder!’  


Reflectiekaart