Hoe ga je om met weerstand en taboes?

20 september 2018

Hoe ga je als dialoogleider, changemaker of peer educator in je eigen gemeenschap om met weerstand en taboes? Hierover werd uitgebreid gesproken én geoefend tijdens de inspiratiedag die Movisie in het kader van de alliantie Verandering van binnenuit onlangs organiseerde.

Thumbnail

De inspiratiedag werd bezocht door ruim veertig dialoogleiders, changemaker of peer-educators verbonden aan migranten- en vluchtelingenorganisaties en had als doel kennis te halen over wat werkt en niet werkt om een mentaliteitsverandering op gang te brengen, en om onderling kennis te delen en elkaar te inspireren. Zo konden deelnemers aan ‘kennistafels’ concrete dilemma’s bespreken, zoals hoe reageer te reageren als de groep niet over discriminatie van LHBTI wil praten, 'want wij worden zelf ook gediscrimineerd, waarom is daar geen aandacht voor?'

Hiermee gingen de bijeenkomsten van start voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond met als doel veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) te bereiken. De campagne is een initiatief van de alliantie 'Verandering van binnenuit', waarin een samenwerking van zeven organisaties, genaamd het Consortium Zelfbeschikking, samenwerkt met Movisie en Doetank Peer, niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'.

Jarenlange ervaring

Projectleider Hanneke Felten merkt op dat de deelnemers al jarenlang actief zijn binnen hun eigen gemeenschap om verandering over gender en seksuele diversiteit teweeg te brengen. 'Het is voor hen waardevol om uit te wisselen hoe anderen in andere gemeenschappen dat doen. Bijvoorbeeld: Somalische dialoogleiders wisselden kennis en ervaring uit met dialoogleiders van Turkse afkomst. Hoewel de gemeenschappen en de aanpakken verschillend zijn, kunnen ze van elkaar leren, bijvoorbeeld over hoe je het thema seksuele diversiteit integreert binnen bredere thema’s zoals partnerkeuze of opvoeding, zodat deelnemers een lagere drempel ervaren om te komen naar zo’n bijeenkomst', aldus Felten.   

700 bijeenkomsten

De inspiratiedag vormde de aftrap van maar liefst 700 bijeenkomsten die de leden van het Consortium de komende jaren door heel het land organiseren. Daarnaast krijgen professionals een training om samen te werken met migrantenorganisaties om problemen in de gemeenschappen rond veiligheid en ongelijkheid adequaat te signaleren en slachtoffers te begeleiden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen subsidieert de alliantie voor vijf jaar. In die tijd krijgen ook gemeenten advies over hoe zij in samenwerking met de lokale migrantenorganisaties een mentaliteitsverandering in de gemeenschappen kunnen faciliteren.

Doel is om samen effectief te werken aan verandering van 'sociale normen' binnen de diverse gemeenschappen. Felten: 'De kracht van het project is dat mensen uit die gemeenschap zelf de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een respectvolle houding naar LHBTI’s bepleiten. Wij verrijken hun kennis en ervaring daarmee met wetenschappelijke kennis over wat hierbij wel of niet werkt. Wij verwachten dat zij door dit project meer mogelijkheden krijgen om anderen mee te nemen in die verandering.'

De alliantie ontwikkelde een toolbox met do’s and dont’s voor dialoogleiders en changemakers om een mentaliteitsverandering op gang te brengen. Lees meer over de alliantie.