Hoe ga je met de Zorgstandaard Dementie aan de slag en waar moet je op letten?

Aankondiging (digitale) reeks kennisbijeenkomsten

10 maart 2021

In de nationale dementiestrategie 2021 -2030 staat de ambitie benoemd dat alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie werken. Maar hoe ga je met de Zorgstandaard Dementie aan de slag en waar moet je op letten?

In het eerste half jaar van 2021 organiseert het Overbruggingsprogramma Dementiezorg voor Elkaar een reeks digitale kennisbijeenkomsten waarin deze vraagstukken rondom de Zorgstandaard Dementie centraal staan.

Het programma bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

 • Donderdag 8 april 15.00 – 17.00 uur: Zo werk je met de Zorgstandaard Dementie
  Wat is de Zorgstandaard Dementie? Hoe ga je er samen mee aan de slag? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er? Kennisbijeenkomst voor professionals in de dementiezorg.
 • Donderdag 22 april 15.00 – 17.00 uur: Randvoorwaarden voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg
  De Zorgstandaard Dementie noemt een aantal randvoorwaarden voor goede dementiezorg en ondersteuning. In deze sessie zoomen we in op netwerksamenwerking en casemanagement. Ook staan we stil bij de mogelijkheden van domeinoverstijgende financiering. 
 • Donderdag 27 mei 15.00 – 17.00 uur: Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen
  De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie. Deze kennisbijeenkomst gaat in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie. 
 • Donderdag 17 juni 15.00 – 17.00 uur: De rode draad: de terugkomende onderwerpen
  Dementie is een jarenlang proces. In dit proces komen een aantal onderwerpen voortdurend terug. In deze kennisbijeenkomst besteden we daar aandacht aan. Zoals: de proactieve zorgplanning, hoe om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, het belang en de kansen van samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. Heb je direct te maken met mensen met dementie en hun naasten, dan krijg je hier waardevolle tips voor je werk!