Hoe geef je als kleine instelling vorm aan veiligheidsbeleid?

Sociale veiligheid van bewoners in kleinschalige woonvormen

In kleinschalige woonvormen wonen mensen die begeleiding en zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk in een huis in de wijk in plaats van in een instelling. Veiligheid is hier een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het naast Arbo-, brand-, voedsel- en medicatieveiligheid ook om sociale veiligheid.

Regels om veiligheid te waarborgen

Kleinschalige instellingen worstelen vaak met vragen omtrent conflicten en grensoverschrijdend gedrag. Het formuleren van beleid op het gebied van sociale veiligheid is voor hen vaak een zoektocht. Er zijn regels nodig om die veiligheid te waarborgen, maar je kunt en wilt niet alles in regels vastleggen. Ook blijkt het op papier zetten van veiligheidsbeleid een grote klus. Regels scheppen een zekere afstand, terwijl de kracht van kleinschalige instellingen juist de nabijheid is.  

Wat en waar melden?

Kleinschalige instellingen weten dan ook niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden. Ook is niet altijd duidelijk wat en waar ze moeten melden. Hoe ervan te leren en procedures te verbeteren, is voor veel instellingen een vraag waar nauwelijks aandacht voor is. 

Checklist sociaal veiligheidsbeleid

De Stichting M.C. van Beek, Movisie en Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken ontwikkelden daarom een checklist om (startende) kleine instellingen te ondersteunen bij hun veiligheidsbeleid. De checklist is gebaseerd op praktijkervaring en wettelijke vereisten. Het bevat aandachtspunten voor de veiligheid in de interactie tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

De checklist is niet bedoeld als een afvinklijst, maar als hulpmiddel bij het formuleren van veiligheidsbeleid. In een schema wordt weergegeven welke wet- en regelgeving er is voor als het fout gaat. 

Checklist en schema

De checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen in combinatie met het schema Vermoeden of klacht grensoverschrijdend gedrag kunt u hier downloaden. 

Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen