Hoe gemeenten zelfbeschikking in migranten- en vluchtelingengemeenschappen kunnen stimuleren

4 februari 2019

Zelf mogen kiezen met wie je trouwt, of dat je juist gaat scheiden, zelf beslissen hoe je je kleedt en welke opleiding je volgt: voor veel mensen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, is een nieuwe digitale handreiking verschenen voor alle gemeenten die de zelfbeschikking van vrouwen, meisjes en LHBT’s in meer gesloten en behoudende families en gemeenschappen, willen stimuleren. Het is de nieuwste publicatie van Verandering van Binnenuit, de alliantie van zeven organisaties voor en door mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond, Doetank Peer en Movisie.

Beweging tegen ongelijkheid

Recht op zelfbeschikking wordt geregeld onthouden aan vrouwen, meisjes en LHBT ’s (lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders) in Nederland die in meer gesloten en behoudende families en gemeenschappen leven. In sommige orthodox-religieuze gemeenschappen- en in migranten- en vluchtelingengemeenschappen hebben sociale controle en groepsdruk grote invloed op individuele levenskeuzes. Openlijk uitkomen als LHBT, gaan scheiden of een huwelijk weigeren kan sociale uitsluiting en soms zelfs geweld als consequentie hebben. Er is binnen de diverse migrantengemeenschappen al jaren een beweging gaande om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en het recht tot zelfbeschikking te bepleiten. Gemeenten kunnen deze beweging vanaf nu ondersteunen en versterken. In de nieuwe handreiking voor gemeenten van Verandering van Binnenuit staat beschreven hoe.  

Download handreiking

Verslag praktijkmiddag op 12 april

Op 12 april 2019 vond bij Movisie een praktijkmiddag plaats voor gemeenten die aan de slag willen met deze handreiking van Verandering van Binnenuit. Lees het verslag.

Onrecht en taboes bespreekbaar maken

Vanuit diverse migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties maken honderden vrouwen en mannen (vaak vrijwilligers) onrecht en taboes in hun eigen achterban bespreekbaar. Zij steunen slachtoffers van geweld en fungeren als intermediair naar de professionele hulpverlening. Deze (informele) organisaties en vrijwilligers kunnen echter nog meer bereiken als zij (vaker) samenwerken met formele organisaties en de gemeente. De handreiking van Verandering van Binnenuit richt zich op gemeenten die nog niet (veel) samenwerken met migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties: welke rol kunnen zij spelen om een mentaliteitsverandering in de gemeenschappen te ondersteunen en te versterken? De handreiking biedt informatie en tips voor beleidsontwikkeling, samenwerking en financiering van de activiteiten. Uitgangspunt is hierbij dat de verandering ‘van binnenuit’, vanuit de gemeenschappen zelf moet komen. Dat garandeert duurzaamheid.

Verandering van Binnenuit

Verandering van Binnenuit wil de veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBT’s bevorderen, specifiek in de diverse migranten- en vluchtelingengemeenschappen in Nederland. Zij werkt uitdrukkelijk nadrukkelijk ‘van binnenuit', op basis van de wensen, ideeën en ervaringen met methoden en strategieën van de gemeenschappen en hun organisaties. Verandering van Binnenuit bestaat uit het Consortium Zelfbeschikking (van het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)), Movisie en Doetank Peer. Verandering van Binnenuit wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor meer informatie, kijk op www.movisie.nl/verandering-binnenuit.