Hoe haal je als zorgorganisatie meer uit vrijwilligerswerk?

artikel - 6 februari 2013
Afbeelding bij Hoe haal je als zorgorganisatie meer uit vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een steeds grotere rol in  het menselijk en betaalbaar houden van langdurende zorg. Dit vraagt niet alleen inzet van de vrijwilligers, ook de zorgorganisaties en gehandicaptenorganisaties waar de vrijwilligers hun diensten verrichten, moeten daaraan bijdragen. Optimaal samenwerken met informele zorg lukt alleen als zij hun organisatie daarop voorbereiden en inrichten. De gratis online handreiking 'Stevig fundament als basis’ biedt raad.

De handreiking gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken. Dit zorgt voor directe en korte communicatielijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen daarmee een duidelijke plek in de organisatie.  ‘Stevig fundament als basis: handreiking organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties', is geschreven door Vilans en MOVISIE.

Een nieuwe coördinator vrijwilligerswerk

Coördinatoren vrijwilligerswerk zijn er verantwoordelijk voor dat er binnen de organisatie voldoende openheid en ruimte is om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven en hen te betrekken bij de verzorging. Zij moeten ervoor zorgen dat vrijwilligers zich welkom en gewaardeerd voelen en werken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar deze (vaak parttime) functionarissen kunnen dat niet alleen. Zowel medewerkers als management moet zich betrokken voelen en zich voor de samenwerking inzetten. Dat werkt het beste als zorgorganisaties de rol van de coördinator vrijwilligers anders inrichten, met andere verantwoordelijkheid en een meer invloedrijke positie in de organisatie. De handreiking geeft hiervoor informatie en praktische tips.

Aansluiten bij de motivatie van vrijwilligers

MOVISIE en Vilans pleiten voor de begeleiding van vrijwilligers op de werkplek en hun functioneren. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Vrijwilligers kunnen om uiteenlopende redenen voor zorgorganisaties (willen) werken: uit eigen initiatief, vanuit hun werkgever of als een mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Ook de beschikbaarheid varieert: van een eenmalig project tot een vast ‘dienstverband’ van een of meer dagdelen per week. Al deze vrijwilligers hebben hun eigen motivatie, maar wat hen bindt is dat zij erg graag iets willen doen voor een ander. De handreiking laat zien hoe zorgorganisaties daarop kunnen inspelen, met passende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Meer informatie: Zorg Beter met Vrijwilligers

Vilans en MOVISIE stimuleren de integrale samenwerking met vrijwilligers in de zorg door de uitvoering van het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Uitgangspunt van Zorg Beter met Vrijwilligers is dat de deelnemers kennis en ervaring uitwisselen en zo leren van elkaar. Hiervoor kent het programma diverse bijeenkomsten om materialen en kennis te delen en dieper op de vraagstukken in te gaan. Deze kennis en ervaringen komen in de vorm van handreikingen, checklists en korte films beschikbaar via internet en via trainingen. In november 2013 is er een groot congres waar alle resultaten, werkwijzen en materialen gepresenteerd worden.

Meer weten?

Volg Zorg Beter met Vrijwilligers op Twitter: @devrijwilliger; LinkedIn: http://tinyurl.com/cswa76u of Facebook: http://www.facebook.com/ZorgVrijwilliger. U kunt ook contact opnemen met Cecil Scholten, c.scholten@vilans.nl of met Jolanda Elferink, j.elferink@movisie.nl.