Hoe herken je beperkte basisvaardigheden als sociaal werker?

Terugblik webinar

16 december 2021

Afgelopen 9 december organiseerde het Expertisepunt Basisvaardigheden de webinar ‘hoe herken je beperkte basisvaardigheden als sociaal werker’. In dit webinar spraken we met vier gasten die vanuit verschillende invalshoeken met het thema bezig zijn. 

In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Zij kunnen mede daardoor niet altijd volwaardig meedoen in onze samenleving. Daarnaast zijn beperkte basisvaardigheden vaak ook een onderliggend probleem voor andere sociale problematiek, zoals armoede en schulden. Grote kans dus dat je hier als sociaal professional mee te maken krijgt. Maar hoe herken je de signalen? En hoe breng je het vervolgens ter sprake om eventueel mensen richting hulp te begeleiden?

Kijk het webinar terug

Sprekers

Henri Faun van Panteia onderzocht, in opdracht van het Expertisepunt Basisvaardigheden, welke aandacht er op dit moment in het sociaal domein is voor beperkte basisvaardigheden. We bespraken met hem de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en tips.

Maria Verkampen en Janneke Lakerveld zijn kartrekkers van de Leergemeenschap Laaggeletterdheid bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Daar werken ze aan geïntegreerde aandacht voor beperkte basisvaardigheden in alle studierichtingen. Onder andere voor studenten Social Work is er nu een onderwijsmodule laaggeletterdheid. Naast lessen en opdrachten kunnen studenten in een VR-simulatie oefenen om in gesprek te gaan met iemand met beperkte basisvaardigheden.

Marchien Brinksma is taalambassadeur bij de gemeente Midden-Drenthe. Ze weet zelf uit ervaring waar je tegenaan loopt als je niet goed kunt lezen en schrijven en wat het betekent als je dat voor het eerst met iemand deelt. We spraken met haar over haar ervaringen, haar werk als taalambassadeur en haar tips voor sociaal professionals.

Kijk het webinar terug