Hoe kunt u kunst en welzijn in uw gemeente verbinden?

Een succesvol voorbeeld uit gemeente Culemborg

4 mei 2016

Op 21 maart verzamelden in Theater de Fransche School in Culemborg ruim 50 deelnemers die wilden bouwen aan een stevigere verbinding tussen kunst & cultuur en zorg & welzijn. Movisie ondersteunde en begeleidde de ontmoeting.

Wilt u in uw gemeente ook werken aan meer verbinding tussen deze twee sectoren?

Dit zijn de ingrediënten voor een geslaagde bijeenkomst:

 • Zoek een partner die kennis en contacten heeft aanvullend op die van u. Komt u zelf uit het welzijn? Vraag dan een partner uit de kunst- of cultuursector of de gemeente. Hij of zij heeft inzicht in bestaande kunst- en cultuuractiviteiten in de gemeente en hij kan zijn netwerk benutten voor de bijeenkomst. Samen kunnen jullie een bijeenkomst organiseren die voor alle sectoren interessant is.
 • Stel een aansprekend programma samen; laat voorbeelden uit de praktijk zien, gebruik filmfragmenten van kunstprojecten in welzijn en laat de deelnemers echt samen aan de slag gaan.
 • Nodig alle belangrijke lokale partijen uit: de welzijnsorganisatie, zorgcentra en verschillende kunstenaars, culturele organisaties en de gemeente. Netwerken en ervaringen uitwisselen zijn belangrijke onderdelen van de bijeenkomst, dus vraag alle deelnemers om visitekaartjes en agenda’s mee te nemen.
 • Nodig een gastspreker uit om kort het belang van verbinding tussen kunst, cultuur en welzijn toe te lichten. Het is mooi als deze spreker uit uw eigen gemeente komt en kunst, cultuur en welzijn al in de praktijk samenbrengt.
 • Zorg voor een leuke locatie in de gemeente die creativiteit uitstraalt en past bij de deelnemers en het beoogde doel van de bijeenkomst.
 • Ga aan de slag met de deelnemers. Verbinding wordt vooral gemaakt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan. Hoe? Laat deelnemers elkaar vinden op thema’s waar zij affiniteit mee hebben, zoals terugdringen van eenzaamheid door middel van kunst of het verbinden van verschillende etnische bewonersgroepen door culturele activiteiten. Je kunt de groep ook in woonwijken verdelen, zodat deelnemers direct kunnen brainstormen over de mogelijkheden in hun wijk.

Meedenkkracht
Voor de tafelgesprekken in Culemborg stelden vertegenwoordigers van bestaande activiteiten een concrete vraag aan de deelnemers om over mee te denken. Zo werd er vanuit het Leidsche Rijnse project ‘Hangplek voor ouderen’ meedenkkracht gevraagd over hoe zij hun project kunnen exporteren naar andere plaatsen. Het initiatief ‘Eten met de buurt’ zocht mensen uit de kunst-  en cultuursector om tussen de gangen door entertainment te verzorgen. Door het hoge praktische gehalte werden al tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt tussen deelnemers.

 • Bedenk een goede follow-up; zorg voor een journalist van de lokale krant, kondig direct een vervolgbijeenkomst aan of interview na een paar maanden een aantal deelnemers over de opbrengsten in de praktijk.
 • Maak het vooral ook leuk en nuttig. Laat ontmoeting centraal staan. Met de juiste open minded mensen in de zaal ben je al voor 50% op weg naar mooie verbindingen.

Een greep uit de resultaten in Culemborg:

 • Theatermaakster Sandra van Wijk heeft de handen in elkaar geslagen met het jongerenwerk van Elk Welzijn om theater te maken met (probleem)jongeren.
 • Er zijn concrete plannen gemaakt om voor ondernemers een diner te organiseren voor bedrijven en maatschappelijk veld om samenwerking op kunst en cultuur en zorg en welzijn te onderzoeken en te stimuleren.
 • Het Culemborgs volkslied wordt gezongen bij ‘Eten met de Buurt’ onder muzikale begeleiding van een bewoner van Prezzent, waarbij een dame van VOH de historie van dit volkslied zal vertellen. Een bescheiden actie die wellicht zal leiden tot meer structurele samenwerking.

Werken aan deze verbinding in uw gemeente?

Enthousiast geworden? Onze adviseurs ondersteunen u graag bij de organisatie van een ontmoeting. Neem contact op met Saskia van Grinsven.