Hoe mensen met een beperking tegen een onnodige drempel aanlopen om aan de slag te gaan

26 februari 2021

Wie kan werken, moet dit ook zoveel mogelijk doen. Als je inkomen daarbij onder het uitkeringsniveau komt, krijg je een aanvullende uitkering. Dit gebeurt via een zogenaamde verrekening door het UWV of de gemeente. En daarbij gaat het vaak mis. Er ontstaat een extra drempel om aan de slag te gaan. Zo blijkt uit een grootschalig subsidie-onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking.

Van de bijna 500 werkende respondenten, komt 61% in financiële problemen door de verrekening. 92% van de werkende respondenten ervaart onzekerheid door de inkomstenverrekening. De onzekerheid en het gedoe rond de uitkering wordt door velen nog als het meest problematisch ervaren.

Bij wisselende uren, loon dat wekelijks of vierwekelijks wordt uitbetaald of flexibel werk gaat het het vaakst mis. Hun uitkering komt niet op tijd, of er wordt niet direct het goede bedrag uitbetaald. Mensen moeten dan rondkomen van te weinig geld, of krijgen juist te veel geld dat ze later weer moeten terugbetalen. De meesten hebben niet voldoende inkomen om een buffer op te bouwen om dergelijke tegenslagen op te vangen. In een flexibiliserende arbeidsmarkt lopen steeds meer mensen tegen deze problemen aan.

Bestaansonzekerheid

Het systeem zorgt dus voor bestaansonzekerheid. Voor één op de drie werkenden uit het onderzoek zorgt deze onzekerheid ervoor dat zij niet meer uren zouden willen gaan werken of niet meer opnieuw aan de slag willen als hun huidige baan stopt. Deze problemen zorgen ook voor een drempel bij mensen die de stap naar de arbeidsmarkt nog moeten maken.

Dit rapport (pdf) (Als verrekenen een beperking is, Eindrapport UWV-subsidie) geeft een belangrijk signaal af. Zeker omdat de in het rapport gesignaleerde problemen niet nieuw zijn. Regelmatig komen probleemgevallen in het nieuws. Betrokken partijen (UWV, gemeenten, SZW) geven aan het rapport serieus te nemen en met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Te hopen valt dat het ertoe leidt dat deze onnodige drempel binnen afzienbare tijd verdwenen is.