Hoe nemen sociale teams besluiten?

Tijdens de Dag van de sociaal werker, lanceerde Movisie de resultaten van een innovatief onderzoek naar hoe sociale teams hun besluiten nemen. Onderzoeker/publicist Marcel Spierts en een Movisie- team bestaande uit Sanneke Verweij, Mariël van Pelt en Evert van Rest volgden vier sociale teams. De soms verrassende resultaten en de aanbevelingen staan beschreven in de nieuwe publicatie ‘Visie en vakbekwaamheid maken het verschil’.

Weegt het belang van de cliënt zwaarder dan het organisatiebeleid?
 

Geef uw mening

Dagboeken van professionals als dataverzameling

Het team deed onderzoek in een Fact-team, een Talentcentrum, een Schuldhulpverleningsteam en een Wijkteam. De onderzoekers hielden interviews, deden observaties tijdens overleggen en lieten professionals een dagboek bijhouden over beslissingen. Onderzoeker Evert van Rest: 'Vooral deze dagboeken waren voor ons een nieuwe manier van dataverzameling en zij gaven een prachtige inkijk in casussen en de gedachten van de professional. De belangrijkste vragen die we hadden waren: hoe komt de besluitvorming tot stand? Welke factoren zijn van invloed? En hoe kan de besluitvorming verbeterd worden?'

Weinig gezamenlijke kennisdeling en –ontwikkeling

Van Rest deed onderzoek bij De Tussenvoorziening (schuldhulpverlening) en bij Yulius (Fact-team): 'Zeer boeiende teams met zware casuïstiek en een verschillende werkwijze, maar wel met parallellen in besluitvorming. We concluderen dat besluitvorming individueel en impliciet verloopt. Dat professionals met input van collega’s vaak toch alleen de afweging maken en meningen interpreteren. Het interpreteren is de kern van het beroep, dat is de worsteling en tegelijkertijd de kracht van de professional. De organisatie moet de professional hierin ondersteunen, bijvoorbeeld in processen naar zelfsturing en in benutting van kennis. Dit gebeurt weinig. Gebruik van kennis is vaak impliciet en niet snel de eerste bron. Tevens wordt er weinig aan gezamenlijke kennisdeling en –ontwikkeling gedaan. Ook visievorming als team of organisatie blijft achter.'

Hoe besluit uw team?

Op de het congres Dag van de Sociaal Werker konden bezoekers bij de stand van Movisie reageren op de stelling ‘Door de waan van alle dag nemen professionals ondoordachte beslissingen’. 28 mensen waren het eens met deze stelling en 92 mensen waren het oneens met deze stelling. Wilt u meer weten over hoe uw team besluiten neemt? U kunt contact opnemen met Mariel Pelt (m.vanpelt@movisie.nl) of Evert van Rest (e.vanrest@movisie.nl).

Inzicht in sociale interventies

Peter Rensen en Thea Meinema zijn projectleiders van het onderzoeksproject. Visie en vakbekwaamheid maken het verschil is de nieuwste uitgave van het Onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies.