Hoe voorkom je stagediscriminatie?

12 mei webinar Aanpak van Discriminatie

Racisme en discriminatie is nog steeds een probleem bij het vinden van een stage. Dat zegt Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), in een interview op NU.nl, dat later is overgenomen door NOS.nl. Het schrappen van de sollicitatie zou dat tegen kunnen gaan, bevestigt Movisie-onderzoeker Hanneke Felten in NRC. 'Zo voorkom je dat bedrijven afgaan op een achternaam of op een "klik". Want of je snel met iemand klikt of niet, hangt sterk af van vooroordelen en stereotypen.'

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) bracht eerder een publicatie uit waarin verschillende oplossingen worden beschreven om stagediscriminatie te voorkomen. Een daarvan is het plaatsen van studenten bij een bedrijf, bijvoorbeeld op basis van hun leerwens. Baldewsingh is enthousiast over het direct plaatsen. In het interview met NU.nl zegt hij: 'Ik zie dat studenten aan hun lot worden overgelaten. De opleiding zou voor studenten stageplekken moeten regelen.'

Op 12 mei legt Hanneke Felten in een webinar gemeenteraadsleden uit over hoe we dit soort vormen van discriminatie kunnen voorkomen.

Meld je hier aan voor het webinar Aanpak van Discriminatie

Stagediscriminatie drastisch verminderen

Hanneke Felten bevestigt aan NU.nl dat stagediscriminatie 'drastisch zou kunnen verminderen' wanneer een onderwijsinstelling studenten koppelt aan een stageplek zonder dat ze hoeven te solliciteren. 'Je kijkt dan wat de student wil leren en wat bedrijven bieden aan leermogelijkheden en zo maak je een match', legt Felten namens KIS uit. 'Zo voorkom je dat bedrijven afgaan op een achternaam of op een 'klik'. Want of je snel met iemand klikt of niet, hangt sterk af van vooroordelen en stereotypen. Afgaan op de 'klik' leidt dus tot stagediscriminatie en dat moeten we voorkomen.'

Lees de artikelen over stagediscriminatie op NOS.nl en op NRC.nl

Webinar De aanpak van discriminatie met Hanneke Felten

Op 12 mei organiseert Movisie voor gemeenteraadsleden het gratis Webinar Aanpak van discriminatie. Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? In Nederland zijn er verschillende landelijke en lokale aanpakken ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? En wat moet je als gemeente juist niet doen bij het bestrijden van discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur, beperking, religie, sekse en seksuele gerichtheid? In dit Webinar gaan we hierop in en leggen de focus op de aanpak van arbeidsmarkt- en stagediscriminatie.

Gratis startpakket voor gemeenteraadsleden.

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor welke uitdagingen staan nieuwe gemeenteraadsleden? Movisie ontwikkelde een gratis startpakket over vier belangrijke thema’s: naast Aanpak van discriminatie (12 mei) zijn dat Zelfbeschikking (14 april), Bestaanszekerheid (21 april) en De menselijke maat (28 april). Elk startpakket bestaat uit een webinar met een expert en iemand om wie het gaat plus een handig kennisdossier.