Hoe werkt u lokaal samen aan informele zorg?

5 aspecten van goede samenwerking

16 december 2016

Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. Dat bereikt u door aandacht te geven aan de vijf aspecten van goede samenwerking. Bij elk aspect leest u enkele tips die u en uw samenwerkingspartners daarbij helpen.

Download infographic

Ambitie

Een gezamenlijke ambitie vormt het bindmiddel voor samenwerking. Vertrek bij het formuleren van de ambitie vanuit het perspectief van de profijtgroep(en): de cliënt en het informele zorgnetwerk.

Belangen

Sommige organisaties richten zich primair op cliënten, anderen richten zich op mantelzorgers, vrijwilligers, werknemers of mensen met een uitkering. Het hebben van een eigen belang is niet erg. Sterker nog: het draagt bij aan motivatie, draagvlak en eigenaarschap. Openheid over belangen is wel essentieel.

  • De 'Effectenarena' is een handig instrument dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te krijgen.
  • Stel een onafhankelijk procesbegeleider aan.

Relatie

Cruciaal voor samenwerking is dat samenwerkingspartners elkaar kennen, vertrouwen en elkaars taal spreken. Zo zorgt u voor een warme doorverwijzing, waarbij cliënten en mantelzorgers geen last hebben van bureaucratie. Maak ook gebruik van elkaars expertise.

  • Speel het kaartspel 'In gesprek over mantelzorg'.
  • Organiseer regelmatig een netwerkbijeenkomst.
  • Betrek bij het bespreken van de casus alle betrokkenen.

Organisatie

Voer het gesprek over hoe je met elkaar om wilt gaan, communiceren en overleggen. Is het mogelijk om gebruik te maken van dezelfde (digitale) systemen? Betrek hier ook de cliënt/mantelzorger bij.

Proces

Zorg voor een vitale samenwerking door deze regelmatig te evalueren. Stel daarbij de bedoeling centraal. Ook al gaat samenwerken vaak met vallen en opstaan, op de gezamenlijke ambitie kunt u altijd terugvallen.

  • Gebruik Digimon Informele Zorg, een lokale monitor die inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in uw gemeente.
  • Integraal problemen aanpakken in de nulde- en eerstelijn vereist samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe pak je dat aan? Lees de publicatie Samenwerken tussen zorg en welzijn.
  • Krijg zicht op valkuilen en successen van samenwerking tussen gemeenten, bewoners en aanbieders van zorg en ondersteuning. Bekijk de inspiratiewijzer Lokaal Samenpel.