Hoe zorg je ervoor dat interventies gebruikt worden?

Hoe zorg je er als interventieontwikkelaar voor dat jouw interventie op de juiste manier wordt ingezet? En hoe zorg je als organisatie dat professionals gemotiveerd hiermee aan de slag gaan? In de toolkit Implementatie van Movisie vind je tips, tools en goede voorbeelden.

Movisie-onderzoekers Renske van der Zwet en Nada de Groot maakten de toolkit om het gebruik van het grote aantal interventies stimuleren. Renske: ‘Met sommige interventieontwikkelaars hebben we al jaren contact. Zij willen bekendheid geven aan hun interventie en ervoor zorgen dat een interventie op meerdere plekken wordt toegepast. Hoe pak je dit goed aan? En hoe zorg je ervoor dat je interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld? We weten dat ontwikkelaars hier vaak mee worstelen.’

Download toolkit

Zes fasen

In de toolkit leggen Van der Zwet en De Groot het implementatieproces uit aan de hand van zes fasen: ontwikkelen, weten, begrijpen, willen, doen en blijven doen. De Groot: ‘Het succesvol implementeren van een interventie gaat niet over één nacht ijs.’ Vorig jaar brachten de onderzoekers een toolkit uit die zich alleen richtte op interventieontwikkelaars. Omdat interventieontwikkelaars en uitvoerende organisaties vaak samen optrekken in het implementatieproces, spreken de onderzoekers in de herziene toolkit beide doelgroepen aan. Van der Zwet: ‘Er is veel overlap in de taken en het is voor het implementatieproces belangrijk dat interventieontwikkelaars en organisaties samenwerken.’

Samenwerking

Implementatie begint al bij de ontwikkeling van een interventie waarbij het van belang is dat de beoogde gebruikers worden betrokken. ‘Zo ontstaat een interventie die past bij de behoefte en werkwijze van de gebruikers’, legt De Groot uit. ‘Ook het monitoren en evalueren van de uitvoering van een interventie pakken interventieontwikkelaars en organisaties idealiter samen op. En als een organisatie alleen onderdelen van een interventie wil gebruiken of een interventie wil aanpassen aan de lokale situatie? Dan is het aan te bevelen dit in overleg met de interventieontwikkelaar te doen.’

'Laat gebruikers een interventie eerst uitproberen en maak een goed communicatieplan'

Tips

In de toolkit staan per fase verschillende activiteiten die je kunt doen om het implementatieproces van een interventie zo goed mogelijk te laten verlopen. Van der Zwet: ‘Laat gebruikers een interventie bijvoorbeeld eerst uitproberen. Maak een goed communicatieplan waarin je beschrijft hoe je een interventie onder de aandacht van de doelgroep wilt brengen. Bied heldere informatie door een handboek te maken of een training te ontwikkelen. En zorg voor advies en ondersteuning op de werkvloer aan de professionals die een interventie uitvoeren.’

Gratis quickscan
Naast de toolkit is er ook de Implementatie-Quickscan. Hiermee kun je als interventieontwikkelaar of organisatie snel zien op welke aspecten van implementatie je al goed bezig bent en wat je nog kunt verbeteren. Download de toolkit Implementatie en bijbehorende quickscan. Meer lezen over de theorie over implementatie en verspreiding van innovaties? Bekijk dan het Wat werkt bij-dossier over implementatie van sociale interventies.

Meer informatie: Renske van der Zwet, r.vanderzwet@movisie.nl, 06-55440651 of Nada de Groot, n.degroot@movisie.nl, 06-55440624.

Dit artikel verscheen eerder in Movisies, het gratis relatiemagazine van Movisie.