Iedereen aan de slag – Meedoen naar vermogen

Verslag van de bijeenkomst ‘Iedereen aan de slag. Meedoen naar vermogen’
artikel - 17 februari 2014
Afbeelding bij Iedereen aan de slag – Meedoen naar vermogen

Op 17 maart 2014 waren ruim 150 personen aanwezig in het Vorstelijk Complex te Utrecht om met elkaar te praten over economische participatie. Het was een inspirerende en drukke ochtend vol met inspirerende en vernieuwende voorbeelden, updates rondom ‘dagkoersen’ van de komende Participatiewet, nieuwe inzichten en verbindingen.

Na een korte inleiding van dagvoorzitter Nera Jerkovic, trapte Marjet van Houten van Movisie af met een gesproken column over de ontwikkelingen rondom de participatiewet. In 2012 was het thema van de Movisie Participatieprijs: Iedereen aan de slag – meedoen naar vermogen. Met 98 inzendingen was het een groot succes. Uit de inzendingen zijn 29 projecten genomineerd. Deze ‘best practices’ zijn beschreven in de nieuwe publicatie ‘Werken aan economische participatie’. Uit handen van de dagvoorzitter ontvingen prijswinnaar Cristel Poortenaar van USG Restart met het project Dutch Career Cup  en aanmoedigingsprijswinnaar Frank Köster van ICS-advies met het project met Investeer in Talent de eerste exemplaren van het boekje.

Boodschap van staatssecretaris Jetta Klijnsma

Juryvoorzitter Jetta Klijnsma, helaas niet aanwezig, kreeg de publicatie in Den Haag overhandigd door Wil Verschoor, manager Participatie van Movisie. Haar boodschap aan de genodigden: ‘Het zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven, die laten zien hoe je op een originele en inspirerende manier mensen kunt laten participeren. De initiatiefnemers zijn niet bang om van de gebaande paden af te wijken en het net even anders te doen. Ze geloven in hun idee en zorgen ervoor dat dit tot stand komt, waarbij zij met weinig middelen veel bereiken.’

Inspirerende voorbeelden van vernieuwende aanpakken

De aftrap van de verdiepingssessies bestond uit een zestal inspirerende voorbeelden.

 1. The Colour Kitchen begeleid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in de horeca. Dit gebeurt via een opleidings- en/ of begeleidingsprogramma binnen de commerciële restaurants en bedrijfsrestaurants van The Colour Kitchen.
 2. Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? In de publicatie Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding van Vilans en MOVISIE vindt u een aantal voorbeelden.
 3. Jongeren met een uitkering uit de Peelregio gaan hun talenten inzetten voor anderen. Dat is de kern van de pilot Talent Verplicht! van de gemeente Helmond. Deelname is verplicht in het kader van de tegenprestatie.
 4. AutiTalent is werkgever voor mensen met autisme én dienstverlener op het gebied van digitalisering en financiële administratie. AutiTalent wil deze doelgroep laten participeren op de arbeidsmarkt door hen een volwaardige, betaalde baan te bieden. Download de folder AutiTalent.
 5. Vanuit de gemeente Leeuwarden is het twaalf weken durende project #WijDoenHetZelf! gehouden. Het uiteindelijke doel van het traject was uitstroom richting opleiding of werk met als hoofddoel structurele onafhankelijkheid van een uitkering. Alle deelnemers aan #WijDoenHetZelf hebben er uiteindelijk een baan, scholing, stage of eigen onderneming aan over gehouden. 
 6. GreenWish en Fletterman consult deden in opdracht van St. Instituut GAK onderzoek naar vernieuwingen in de re-integratieketen. Welke vernieuwingen zijn er de laatste jaren zichtbaar geworden? Welke partijen proberen op nieuwe manieren werkgever en werkzoekende snel en effectief bij elkaar te krijgen? Bekijk de voorbeelden in het animatiefilmpje.
   

Verdiepingssessies

Na deze voorbeelden volgden vijf verdiepingssessies: 

 1. Arbeidsmatige dagbesteding werkt! – Movisie
  Mensen met een beperking willen graag zo normaal mogelijk meedoen. In deze verdiepingssessie bekijken we de ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding, de verbindingen tussen mensen met een beperking en reguliere werkgevers en de creatieve aanpakken. Download de presentatie Arbeidsmatige dagbesteding werkt!. Ook zijn er andere middelen uit de sessies beschikbaar, zoals de pdf 'In gesprek met Maarten', het participatiewiel, de samenvatting Commissie De Vries en het schema arbeidsmatige dagbesteding.
 2. Tegenprestatie naar vermogen – Movisie, Stimulanz, gemeente Helmond en Divosa
  Vanaf 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht mensen in de bijstand vragen een bijdrage te leveren aan de maatschappij in ruil voor hun uitkering. Movisie en Stimulansz werken aan een instrument dat gemeenten en maatschappelijke organisaties helpt om stap voor stap keuzes en beslissingen te maken die recht doen aan de eigen visie en mogelijkheden. Download de folder Talent verplicht. Bekijk de presentatie Tegenprestatiewijzer.
 3. Rol van sociale firma’s – Movisie, VSBfonds en Labyrint
  Het aantal sociaal ondernemers en sociale firma’s neemt flink toe. Veel stranden ook weer snel. Dit blijkt o.a. uit de verkenning ‘Sociaal ondernemen: Passie en Poen’ van Labyrinth in opdracht van Start Foundation en VSBfonds naar de succes- en faalfactoren van sociale firma’s. Download de presentatie van Labyrint. Hetzelfde blijkt uit het kwalitatieve en explorerende onderzoek van Movisie ‘Sociaal ondernemerschap & Inzet specifieke doelgroepen’. Maar hoe kunnen ze zich werkelijk door-ontwikkelen om duurzame loonvormende arbeidsplaatsen te creëren? 
 4. Jongeren aan de slag – Movisie, ‘#Wij doen het zelf’ van gemeente Leeuwarden, KlusUp en Hoezo anders
  Jongeren hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Hoe kunt u hen faciliteren en ondersteunen? In deze sessie een gesprek met jongeren (jongerenprojecten) zelf, zoals KlusUp en Hoezo anders en met collega’s uit Leeuwarden #wijdoenhetzelf en andere gemeenten.
 5. Vernieuwingen in de aanpak van re-integratie – GreenWish
  GreenWish en Fletterman consult hebben in opdracht van St. Instituut GAK onderzoek gedaan naar vernieuwingen in de re-integratieketen: ‘Wie smeedt de re-integratie-keten?’. Aan de hand van een aantal bevindingen uit het onderzoek wordt gekeken naar de schakels in de keten met als hoofdvraag:  Hoe ziet een ideale keten eruit? 

 

Afsluiting met tweets: #iads12feb

De dag sloten we af in de theaterzaal met een korte terugblik via tweets die door deelnemers verzonden waren gedurende de dag.

 • #iads12feb succesvol is degene die buiten de lijntjes durft te kleuren! Workshop @GreenWishNL @instituutGak
 • Succesfactoren tegenprestatie: voor en door de doelgroep, vrijheid, realistisch, faciliteren en aansluiten bij passies #iads12feb
 • Verloop transities en wetgeving moeilijk voorspelbaar. Het zijn dagkoersen, zegt @marjetvanhouten #iads12feb
 • Drempels voor sociale firma’s: te weinig opdrachtgevers #IADS12Feb Aanpak: direct contact in gesprek over kwaliteit werknemers
 • Ambassadeurs, rolmodellen en mentoren kunnen meer jongeren met beperking aan werk helpen! #iads12feb

 

Downloads
Arbeidsmatige dagbesteding werkt
FolderAutiTalent
Inventarisatie_Sociaalondernemen_Movisie
Leaflet in gesprek met maarten
Participatiewiel 2015 met toelichting
Presentatie_Tegenprestatiewijzer
Samenvatting commissie de vries
Verdiepingssessie Vernieuwingen in de aanpak van re-integratie
folder_talent_verplicht_samenwerking_meer_gemeente
schema arbeidsmatige dagbesteding