Imane Elfilali (Volt): ‘Wij kijken naar bestaanszekerheid door een Europese bril’

In aanloop naar het verkiezingsdebat op zondagmiddag 19 november interviewt Movisie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen over bestaanszekerheid. Vandaag: Imane Elfilali (42), nummer 4 op de lijst van Volt.

Waarom is bestaanszekerheid voor uw partij belangrijk? 

‘Omdat wij vinden dat we radicaal moeten kiezen voor een hoge levensstandaard voor iedereen in een gezonde leefomgeving. Wij vullen bestaanszekerheid breed in, wij kijken naar brede welvaart. Dat betekent dat de economie niet alleen moet gaan om winst, maar om ecologische groei en een circulaire economie, waarin je rekening houdt met een fijne leefomgeving, de natuur en het welzijn van mensen. We moeten daarbij een omslag maken naar een ander mensbeeld, gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen.’

imane

Waarin onderscheiden jullie je van andere partijen?

‘Wij kijken naar bestaanszekerheid door een Europese bril. We staan voor internationale solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Wij geloven dat we onze levensstandaard alleen stevig kunnen houden met een sterk en verenigd Europa. Want onze levensstandaard is op allerlei manieren verbonden met mensen overal in Europa. Daarnaast willen we ook af van het hele complexe systeem van toeslagen en heffingen dat we nu hebben. Mensen raken verstrikt en dat moet makkelijker. Wij willen een vaste huishoudtoelage, en daarna toewerken naar een basisinkomen voor iedereen.’

Hoe hoog moet dat basisinkomen zijn? Critici zijn vaak bang dat je van een basisinkomen niet kan rondkomen.

‘Het bedrag moet hoog genoeg zijn om van te wonen en je boodschappen van te doen. Het moet dus geen laag bedrag zijn. De kosten zijn in Nederland helaas hoog, dus we moeten mensen helpen met de kosten voor wonen, energie en boodschappen. Met zo’n basisinkomen krijg je de ruimte om creatief te zijn. Heel veel mensen zullen ernaast ook gaan werken of een opleiding volgen.’

Aan wie denkt u bij bestaanszekerheid?

‘Ik denk wel echt aan iedereen, omdat ik denk dat onze levensstandaard voor iedereen hoog genoeg moet zijn. Specifiek denk ik ook aan jonge mensen of studenten die willen starten met hun leven, maar letterlijk vastzitten. Ik ben zelf moeder, en ik denk daarom ook heel duidelijk aan toekomstige generaties.’

In jullie verkiezingsprogramma staat: ‘We willen toe naar tegoedbonnen in plaats van voedselpakketten, zodat mensen net als ieder ander zelf de door hen gewenste boodschappen kunnen doen.’ Wat is de motivatie daarvan?

‘We willen mensen niet betuttelen. Het is belangrijk dat mensen zelf de vrijheid hebben om een keuze te maken in plaats van dat ze de hand op moeten houden. We moeten sowieso zorgen dat het niet nodig is dat mensen honger hebben. En als je dan toch mensen uit armoede wilt helpen, dan moet dat op een waardige manier, zonder dat het stigmatiserend is.’

Werk is cruciaal voor bestaanszekerheid. Wat bieden jullie de mensen die ondanks alle beleid worden uitgesloten door de arbeidsmarkt?

‘Een basisinkomen zou daar enorm bij helpen, dat geeft lucht, en dan kun je daarnaast werken of andere dingen doen. Werkgevers moeten zich op hun beurt minder blindstaren op een diploma, en bijvoorbeeld ook kijken naar iemands vaardigheden. Dat vraagt om een andere soort economie. Mensen moeten zich op andere manieren kunnen ontplooien. En degenen die we dan nog niet bereiken moeten kunnen rekenen op de menselijke maat. Je moet dan als overheid altijd inzoomen op iemands situatie.’

Wat wilt u nog benadrukken?

‘Wij zijn op de korte termijn ook voor een nationaal schuldenpardon voor mensen met problematische schulden. Een pardon zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen en weer kunnen meedoen. En dit moet met opvolging door verdere hulp. Daarnaast moeten mensen goed onderwijs krijgen en gratis kinderopvang voor alle kinderen tot 12 jaar. Daarmee zul je effect zien, ook op de lange termijn.’

Meld je aan voor het verkiezingsdebat op 19 november