Inclusie is niet iets van een ander, maar van ons allemaal

Aftermovie: Sociale inclusie in de wijk voor mensen met een lvb

Wat zijn de mogelijkheden voor sociale inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Deze vraag stond centraal tijdens de leerbijeenkomst op 28 oktober. Annica Brummel, senior onderzoeker bij de HAN en Pluryn én gepromoveerd op dit thema, vertelde over haar onderzoek, ervaringen en aanbevelingen. Ook werd aandacht besteed aan WijKring Nijmegen, een aanpak voor het vergroten van informele sociale netwerken in de wijk.

Sociale inclusie

Annica van Brummel heeft drie wijken in Nijmegen met elkaar vergeleken op wijkspecifieke kenmerken en het ontstaan van informele sociale netwerken. Ze is in haar onderzoek uitgegaan van sociale inclusie als een doorlopend proces, waar enerzijds sprake is van het bevorderen van participatie van het individu en anderzijds het tegengaan van uitsluiting. Uit het onderzoek blijkt dat het aannemen van sociale rollen per wijk verschilt. Waar in de ene wijk vooral sociale inclusie op burenniveau plaatsvindt, is dit in de andere wijk via bewonersgroepen of juist binnen eigen sociale groepen. Annica noemt als belemmeringen voor sociale inclusie de eigen identificatie als rol van de cliënt (zelfstigma), uitdagingen door de beperking zelf en kenmerken samenhangend met de wijk. Als voorbeelden van methoden die sociale inclusie bevorderen noemt zij onder meer Kwartiermaken (Doortje Kal) en het bieden van ‘gastvrije plekken’, zoals de WijKring.

Meer weten? Lees hier een interview met Annica van Brummel.

Bekijk de aftermovie van de bijeenkomst

 

WijKring

Lieke van de Braak is coördinator van de WijKring in Nijmegen en vertelt samen met deelnemer Mycha over het initiatief. De WijKring betreft een samenwerkingsproject met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Nijmegen. Binnen een WijKring komen negen buurtbewoners eenmaal per week bijeen om samen activiteiten te ondernemen en elkaars talenten te benutten. Dit doen zij door een overzicht van vraag- en aanbod te creëren: waar heb ik behoefte aan? En waar kan ik mijn steentje bijdragen? Mycha vertelt over zijn positieve ervaringen en noemt mooie voorbeelden, zoals elkaar helpen bij het verhuizen van meubels. Deelnemers worden in hun kracht gezet, zelfredzaamheid wordt versterkt en nieuwe vriendschappen ontstaan.