Inclusiediamant - tools voor sociaal professionals

22 maart 2018

Als sociaal professional heb je te maken met een grote diversiteit onder je cliënten. Het is de uitdaging om in een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten, rekening te houden met deze diversiteit.

Hierbij is het noodzakelijk om te beschikken over een aantal basiscompetenties om inclusief te werken. Vanuit deze basis is het ook belangrijk om te weten wanneer er aan specifieke diversiteitsfactoren meer aandacht moet worden besteed.

inclusiediamant

link naar informatie over inclusief werkenlink naar informatie over armoedelink naar informatie over arbeidsparticipatielink naar informatie over etniciteitlink naar informatie over religie & levensbeschouwinglink naar informatie over sekse & genderlink naar informatie over seksuele orientatielink naar informatie over levensfaselink naar informatie over beperking

Bron: gebaseerd op afbeelding uit Retourtje Inzicht, p. 56 (Loeffen & Tigchelaar, 2016)

De Inclusiediamant van Movisie bevat praktische tools om te werken aan de basiscompetenties om inclusief te werken. Vanuit deze basis is het ook belangrijk om te weten wanneer er aan specifieke diversiteitsfactoren meer aandacht moet worden besteed. Daarom biedt de Inclusiediamant ook specifieke tools gericht op de volgende acht diversiteitsfactoren:

De tools in de Inclusiediamant zijn ook bedoeld als inspiratie, om je een idee te geven wat je - per diversiteitsfactor- kunt doen om inclusiever te worden. Er zijn naast deze tools nog meer tools die je kunt raadplegen.