Inclusiediamant - tools voor sociale professionals

Als sociale professional heb je te maken met een grote diversiteit onder je cliënten. Het is de uitdaging om in een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten, rekening te houden met deze diversiteit. Hierbij is het noodzakelijk om als sociale professional te beschikken over een aantal basiscompetenties om inclusief te werken. Vanuit deze basis is het ook belangrijk om te weten wanneer er aan specifieke diversiteitsfactoren meer aandacht moet worden besteed.


link naar informatie over inclusief werken
link naar informatie over armoede
link naar informatie over arbeidsparticipatie
link naar informatie over etniciteit
link naar informatie over religie & levensbeschouwing
link naar informatie over sekse & gender
link naar informatie over seksuele orientatie
link naar informatie over levensfase
link naar informatie over beperking

Afbeelding gemaakt voor Retourtje inzicht van Toinette Loeffen en Herma Tigchelaar – Uitgeverij Coutinho

De Inclusiediamant van Movisie bevat allereerst praktische tools om te werken aan de basiscompetenties voor de sociale professional om inclusief te werken. Vanuit deze basis is het ook belangrijk om te weten wanneer er op specifieke diversiteitsfactoren meer aandacht moet worden besteed. Daarom biedt de Inclusiediamant ook specifieke tools gericht op de volgende acht diversiteitsfactoren:

artikel - 20 maart 2016
Inclusiediamant