Infographic: Zicht op veelvoorkomende problematiek

Stappenplan: verzamel, analyseer, vervolgacties

Het is in een aantal stappen mogelijk om, samen met collega’s en samenwerkingpartners in het sociaal domein, een beeld te vormen van problematiek die veel voorkomt bij jullie in de gemeente, binnen een specifieke wijk of dorpskern.

Belangrijke stappen hierbij zijn:

1. Relevante informatie te verzamelen

Veel data is al voorhanden en kun je redelijk eenvoudig halen uit verschillende monitors, zoals de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wijkprofiel, de KIS wijkmonitor en waarstaatjegemeente.nl. Maar haal ook signalen op uit casussen, bij samenwerkingspartners en cliëntraden.

2. Analyseer de opgehaalde informatie

Ga na wat de cijfers en signalen zeggen. Helpende vragen daarbij zijn: is de opgehaalde informatie in de praktijk herkenbaar, zijn de cijfers te verklaren, wat valt op qua problematiek en zijn specifieke doelgroepen te onderscheiden?

3. Bepaal met elkaar wat de vervolgacties zijn

Waar ga je met elkaar aan werken? Hoe wil je dat bereiken? En wat betekent dit voor de werkwijze en inrichting van het sociaal domein?

Bekijk en download de infographic hieronder. Klik op de infographic voor een grotere versie.


Infographic: Zicht op veelvoorkomende problematiek

 

 

Download de infographic (pdf)