Informele zorg in de klas

19 augustus 2018

In het toekomstige beroep van studenten wordt het steeds belangrijker om het sociale netwerk van cliënten te versterken en samen te werken met vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe bereid je als docent studenten daar op voor? In de kennisbundel over informele zorg in het hbo vind je werkvormen, methodieken en handige links.
Movisie-expert, Evert van Rest vertelt er meer over.

'Mensen wonen steeds vaker langer thuis wanneer zij zorg en ondersteuning nodig hebben.  Er wordt dan  meer beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Familie, buren en vrienden kijken waar ze zorg en ondersteuning kunnen bieden. De kennisbundel van Vilans en Movisie helpt hbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk om informele zorg goed aan bod te laten komen. Vorig jaar brachten we de eerste versie uit. Maar door de snelle veranderingen in het vakgebied hebben we  kennisbundel herzien in het voorjaar van 2018.'

Download Kennisbundel Informele zorg in het hbo

Zo bedden andere hogescholen informele zorg in

De bundel biedt inspiratie en handvatten voor aansprekende les(sen) over informele zorg. Kun je hier meer over vertellen?

‘We laten zien welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe je deze kunt inzetten in het lesprogramma.  Daarvoor zijn we  in gesprek gegaan met docenten en hebben we samen met experts een stevige basis gelegd.  In de vernieuwde versie hebben we wederom hun advies gevraagd voor de meest actuele kennis.  Maar ook uit gastlessen hebben we feedback ontvangen van zowel student als docent. Met nieuwe inzichten zijn de werkvormen geactualiseerd. 

Kun je een voorbeeld geven van een van de vele interessante werkvormen uit de bundel?

'Een voorbeeld is de werkvorm Blik op ‘De Mantelzorger’. Afhankelijk van de rol van de mantelzorger, de persoonlijke relatie met de cliënt, de eigen gezinssituatie en de eerdere ervaring met formele zorg zal de mantelzorger je tegemoet treden. Soms is er boosheid, soms verdriet en een andere keer is er lastig contact te krijgen met de mantelzorger. Voor professionals is een onderdeel van je professionaliteit om hier niet direct een mening of oordeel overt vellen, maar op zoek te gaan naar de oorzaak en mogelijke aanleiding van het gedrag van de mantelzorger in contact met jou. Je kunt de volgende werkvorm gebruiken in lessen.

Preview werkvorm 'Blik op de mantelzorger'
Blik op ‘De mantelzorger’ is een werkvorm waarin je aan de hand van associatie met dieren op zoek gaat naar het verhaal achter gedrag van een mantelzorger. Vraag de leerlingen een mantelzorger, familielid of naaste die zij kennen in hun gedachten te nemen. Vervolgens moeten zij nagaan met welk van de vijf dieren (hier eigenlijk de plaatjes van de dieren bij laten zien, en anders op een andere manier formuleren: Vervolgens moeten zij nagaan met welk dier zij deze persoon associëren). deze persoon is te vergelijken in gedrag. Ze mogen ook een dier noemen wat bij hen opkomt. Vervolgens stel je als docent de volgende vragen aan een leerling:

  • Wat maakt dat je de persoon met dit dier vergelijkt?
  • Welke kwaliteiten heeft dit dier?
  • Wat vind je lastig in het gedrag van dit dier?
  • Hoe ga jij met het gedrag van dit dier om?
  • Wat vind je lastig in het omgaan met dit dier?
  • Wat betekent dit voor jouw gedrag en houding als professional?
Docent in het mbo?
Movisie en Vilans hebben ook de Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers voor mbo ontwikkeld. Deze kennisbundel staat vol informatie en werkvormen die wellicht ook jou als hbo-docent inspireren.