‘Initiatieven vanuit de samenleving, geven de sterkste verbinding’

Regenbooggemeente Venlo uitgelicht

19 december 2017

‘LHBTI-emancipatie moet niet van de gemeente zijn, maar van de complete samenleving. Om deze reden kiezen we ervoor om als gemeente geen apart LHBTI-beleid te maken, maar om de initiatieven van inwoners te bekijken en waar mogelijk mee te denken of te faciliteren.’ Aldus wethouder Aldewereld van de gemeente Venlo.

Een voorbeeld van zo’n initiatief is Roze Zaterdag. Venlo diende bij Stichting Roze Zaterdag een plan in dat niet kon worden geweigerd. Zo wil de stad deze roze feestdag samen vieren met de Duitse zusterstad Krefeld en koos zij voor het toepasselijke thema ‘Grenzeloos’. ‘Het lijkt nog erg ver weg, maar toch vormt zich rondom de organisatie van Roze Zaterdag al een beweging. Mensen beginnen nu al met initiatieven en activiteiten en feestjes die opbouwen naar díe dag. Dat is prachtig om te zien.’

Grenzeloos

Het thema ‘Grenzeloos’ verwijst niet alleen naar de samenwerking tussen Venlo en Krefeld. ‘Wij zien roze zaterdag niet enkel als een roze feest, dat alleen voor de LHBTI-doelgroep interessant zou zijn. We beschouwen het als een brede oproep tot integratie, tolerantie en acceptatie. Venlo is een grote stad van 100.000 inwoners met ruim 80 verschillende etnische achtergronden. Dat kan het wel eens lastig maken om draagvlak te creëren rondom een thema als LHBTI of integratie.’

Draagvlak

Toch komen er veel positieve signalen uit de gemeente. De komst van een regenboog zebrapad werd aangekondigd op Facebook en via datzelfde kanaal konden inwoners stemmen op de locatie ervan. Met een grote meerderheid werd gekozen voor een oversteekplek vlakbij het station, als een soort toegangspoort naar de stad. Wethouder Aldewereld vindt dit ‘een mooi signaal’.

Inclusief

Dat Venlo geen specifiek LHBT-beleid voert heeft, naast dat de gemeente graag burgerinitiatieven  steunt, nog een andere reden. De gemeente kiest ervoor niet alleen in te zetten op LHBT-acceptatie, maar juist acceptatie in de breedste zin van het woord na te streven. Het gaat niet alleen om LHBTI’s, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. ‘Want als íedereen geaccepteerd kan worden zoals die is, dan zijn we al een heel stuk verder.’