Inschrijving Participatieprijs gestart: deskundig door ervaring

artikel - 18 augustus 2015
De inschrijving van de vierde Movisie Participatieprijs is gestart.

Dit jaar is het thema van de Movisie Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn krijgt steeds meer erkenning als nuttige - vaak dringend nodige - aanvulling op professionele hulpverlening. Movisie wil met de vierde Participatieprijs stimuleren dat initiatieven die ervaringskennis inzetten, breed gezien en gehoord worden. Doe dus mee, laat zien waar je trots op bent en inspireer daarmee anderen!

Binnen de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg wordt ervaringsdeskundigheid al langere tijd ingezet, en met succes. In andere sectoren, zoals de ouderenzorg, jeugdzorg en op het terrein van de Wmo, gebeurt dit nu mondjesmaat. Werken vanuit de wensen, eigen kracht en mogelijkheden blijkt daar ook goed aan te sluiten bij de doelstellingen van de Wmo. Mensen, ook in een kwetsbare situatie, willen graag zelf de regie over hun leven kunnen voeren. En ervaringsdeskundigen hebben geleerd om zelfregie en eigen kracht te versterken. Dit geeft vertrouwen, bevordert herstel en leidt tot een verbeterde kwaliteit van leven. Kortom, de meerwaarde is al veelvuldig gebleken.

Meerwaarde

Ervaringsdeskundigheid betekent wat anders dan alleen een zelfde ervaring hebben als een ander. Het geeft aan dat iemand niet alleen geleerd heeft van zijn ervaringen, maar ook geleerd heeft deze te gebruiken als bron van kennis om anderen mee verder te helpen. Ervaringsdeskundigheid kan vanuit verschillende perspectieven een meerwaarde hebben.

 • Voor de persoon in een kwetsbare situatie biedt de ervaringsdeskundige een laagdrempelig steun- en aanspreekpunt. Hij sluit aan bij diens leefwereld en kan meepraten over - én luisteren naar - de beleving van de persoon zelf.
 • Voor de ervaringsdeskundige biedt het de kans op maatschappelijke participatie en werk. Het draagt zo bij aan hun eigenwaarde en empowerment.
 • Voor de gemeente biedt de inzet van ervaringsdeskundigen de mogelijkheid om bewoners in een kwetsbare situatie te bereiken, te begeleiden en/of te ondersteunen. Dit wordt voorzien in de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Voor zorg- en welzijnsorganisaties is de inzet van ervaringsdeskundigheid een aanvulling op professionals, waardoor de kwaliteit van zorg en welzijn erop vooruit gaat.

Artikelen, publicaties en praktijkvoorbeelden rondom ervaringsdeskundigheid hebben we verzameld op www.movisie.nl/ervaringsdeskundigheid. Een voorbeeld is de publicatie ‘Ervaringsdeskundigheid in de wijk: hoe organiseer je het?’. Beluister ook dit radiofragment van Omroep Vlaardingen waarin Movisie-adviseur Anouk Poll over ervaringsdeskundigheid en de Participatieprijs vertelt.

Wat voor initiatieven zoeken we?

De jury van de vierde Movisie Participatieprijs let op de volgende richtlijnen:

 • Het initiatief wordt al uitgevoerd.
 • Het initiatief is gericht op het sociale domein
 • De aanpak van het initiatief is te verspreiden.
 • Het initiatief zoekt de regionale of lokale verbinding
 • Het initiatief is vernieuwend wat betreft doelgroep en aanpak.
 • Het eigenaarschap van het initiatief ligt bij mensen met ervaringskennis.
 • Het initiatief maakt de meerwaarde van de inzet van eigen ervaringen duidelijk.
 • Het initiatief heeft aandacht voor diversiteit en gaat vooroordelen en stigma tegen.

Inschrijving gestart
Via de vierde Participatieprijs biedt Movisie ondersteuning aan initiatieven waarin ervaringskennis wordt ingezet. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €2.500,-, de tweede en derde plek krijgen een bedrag van €500,-. Er worden verschillende workshops aangeboden en alle initiatieven krijgen een podium via onze mediakanalen en tijdens het evenement waar de prijzen worden uitgereikt.

Ben je ervan overtuigd dat jullie initiatief gezien móét worden? Schrijf je dan in via www.movisie.nl/participatieprijs. Hier vind je ook meer informatie, bijvoorbeeld over voorgaande edities van de Participatieprijs. De deadline voor de inschrijving is 1 februari 2016.

Wil je op de hoogte blijven van de Participatieprijs en nieuws rondom ervaringsdeskundigheid? Like dan onze Facebookpagina en Twitter mee met de hashtag #deskundigdoorervaring.

DownloadsTypeGrootte
Flyer-4e-participatieprijspdf416.45 KB

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.