Inspiratie en informatie over inclusie van LHBT+ ouderen

Interview: Conferentie met goede voorbeelden uit heel Europa

13 maart 2019

Op 25 en 26 april vindt in Amsterdam de Europese conferentie ‘Focus on LGBTIQ+ Seniors’ plaats. Het belooft een inspirerende tweedaagse te worden met een bomvol programma. Wat kunnen deelnemers verwachten, en wat maakt dit evenement zo uniek? We vroegen het de organisatie.

Op allerlei vlakken zijn ouderen die niet in het ‘heterohokje’ passen, of die transgender zijn en misschien ooit in transitie zijn gegaan, extra kwetsbaar. Zo is bekend dat LHB-ouderen, op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een zorginstelling, vaak terug de kast in gaan. Juist ook ouderen hebben gedurende hun leven vaak lange periodes meegemaakt waarin ze zichzelf niet konden uitten zoals zij dat wilden. Eenzaamheid is een ander probleem waar ouderen in het algemeen, maar LHBT+ ouderen in het bijzonder, veel mee te maken hebben.

De urgentie van het delen en uitwisselen van informatie en inspiratie over LHBT+ ouderen is dan ook duidelijk. Dat vinden ook organisatoren van de conferentie Focus on LGBTIQ+ Seniors Manon Lin-schoten, projectleider Roze 50+ namens belangenorganisaties ANBO en COC, en zzp’er Herman Boers.

Bekijk het programma

Meld je direct aan

Inclusie

Het gaat echt om inclusie van deze ouderen, vindt Boers. 'We willen de specifieke kwetsbaarheden van deze ouderen duidelijk over het voetlicht brengen, en mensen aan het denken zetten. Wat kunnen wij nu doen om te zorgen dat alle ouderen zich welkom voelen? Nu is dat nog veel te vaak niet het geval, en is er sprake van uitsluiting, pesten, en soms zelfs geweld. Ook in zorginstellingen voelen veel LHBT ouderen zich niet altijd veilig om zichzelf te kunnen zijn.

'We hebben gekozen voor vier subthema’s met als rode draad "inclusie van LHBTIQ+ senioren": (preventie van) eenzaamheid, LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn, verbinding van jong en oud binnen de LHBTI-community, en de rol van de overheid', vertelt Boers. Deze thema’s zijn het resultaat van een inventarisatie waaraan ook Movisie heeft meegewerkt, uitgezet binnen het Europese netwerk van Roze 50+ en het Rainbow Cities Network.

Uit die inventarisatie kwam al snel een scala aan mooie praktijkvoorbeelden. Zowel van professionals in zorg en welzijn, als van ouderen zelf, alsook van beleidsambtenaren, directeuren van instellingen, en vrijwilligers – de groepen die in het bijzonder welkom zijn bij deze conferentie.

Amsterdam verbonden aan Rainbow Cities Network

Amsterdam is, als een van de Europese steden die verbonden is aan het Rainbow Cities Network, host en mede-opdrachtgever van deze conferentie.
Lees meer over het Rainbow Cities Network

Informatie en Inspiratie

'Heel bewust hebben we gekozen voor "information and inspiration" in de ondertitel van de conferentie' zegt Boers. 'We willen een plek zijn waar kennisuitwisseling en elkaar motiveren en inspireren centraal staat.' Hij benadrukt dat het vooral niet te formeel en grootschalig moet worden. 'Hoewel we mikken op zo’n honderdvijftig deelnemers, gaan we veel uiteen voor kleinere sessies. Zo zijn er bijvoorbeeld inspiratiesessies met zo’n tien deelnemers per onderdeel. 'Tijdens de inspiratiesessies wordt telkens gestart met de presentatie van een inspirerend voorbeeld. Vervolgens wordt dan gefocust op de hoe-vraag: hoe ben je te werk gegaan in dit geval? Ook de e-learning over LHBT ouderen van Movisie, die in het Engels is vertaald, komt tijdens een van sessies aan bod. Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht  van Roze 50+.

'Sowieso ben ik nu al blij met de breedte van ons aanbod' aldus Boers. 'Van een overzicht van documentaires en speelfilms waarin LHBT-ouderen een rol spelen tot een presentatie van feiten en cijfers, tot de Tour D’Amour; boeken met levensverhalen van LHBT-ouderen. Organisator Manon Linschoten voegt daaraan toe: 'Uniek aan deze conferentie is het haast overweldigende aanbod van good practices uit Europa en de belangstelling van deelnemers uit de hele wereld, van Hongarije tot Brazilië en Canada. Ik ben enorm blij met deze aandacht voor LHBT+ ouderen en de kwaliteit van workshops en lezingen uit Nederland en de rest van Europa.'

Bijzondere start

Zowel Boers als Linschoten zijn blij met het gevarieerde en intensieve programma. Maar wat de conferentie misschien wel nog unieker maakt, is het programma op de eerste van de twee dagen. 'We starten niet zoals de meeste conferenties en congressen beginnen' vertelt Boers. 'Wij doen het anders.'

Op donderdag 25 april is er in Amsterdam namelijk een hele rits activiteiten rond het thema van de conferentie. Activiteiten die sowieso al zouden worden georganiseerd, maar dan misschien op een ander moment. 'Denk aan een eetclub, een seniorencafé, een stadswandeling over de homogeschiedenis in Amsterdam, zelfs line-dancing en een dansvoorstelling door LHBT ouderen staat op het programma', zegt Boers vol enthousiasme.

Deelnemers kunnen zelf hun programma samenstellen. Op de vrijdag is dan de ‘daadwerkelijke’ conferentie met de plenaire sessies en deelsessies (inspiratiegroepen en workshops). 'En de dag erop is het Koningsdag, voor de internationale deelnemers natuurlijk helemaal leuk.'