Inspirerend onderwijs met de kennisbundel Informele Zorg in het hbo

27 augustus 2018

Voor toekomstige professionals is het belangrijk om te weten hoe ze het persoonlijke netwerk kunnen versterken en kunnen samenwerken met informele zorgverleners zoals mantelzorger of vrijwilligers. De kennisbundel van Vilans en Movisie helpt hbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk om informele zorg goed aan bod te laten komen. Vijf redenen om als docent inspiratie te putten uit de vernieuwde kennisbundel Informele zorg in het hbo die is herzien in het voorjaar van 2018.

Uitvoerbaar

Volgens zowel docenten en studenten is de kennisbundel makkelijk te gebruiken. De werkvormen zijn eenvoudig en er zijn nieuwe korte werkvormen te vinden. Daarbij is gedacht aan de toepasbaarheid van de werkvormen. Deze vragen niet teveel voorbereidend werk en er is ook kritisch  gekeken naar de uitvoerbaarheid van de werkvormen in de klas of praktijk.

Logisch van begin tot eind

Als docent vind je het logisch te starten met de visie op informele zorg.  Studenten eerst een visie laten opbouwen op het sociale netwerk. Visieontwikkeling is erg belangrijk, maar ook abstract voor mensen met weinig werkervaring. Je vindt in de bundel concrete werkvormen over de opbouw van een visie .

Interactief lesgeven

Aan de oorspronkelijke bundel zijn methodieken toegevoegd en de bestaande zijn geactualiseerd. Met deze werkvormen daag je als docent jouw studenten uit om te kijken naar het verhaal achter het gedrag van mantelzorgers of vrijwilligers.  Storytelling en interactie staan centraal.  Zo neem jij je studenten mee in hun eigen sociale netwerk of in het verhaal van bekende films. De eigen ervaring van de docent wordt daarbij niet vergeten, die wordt ook uitgedaagd om ervaringen over informele zorg te delen.

Ruimte voor maatwerk

Als docent ben je een belangrijke en waardevolle schakel om de toekomstige professionals te ondersteunen in het aanleren van de juiste kennis en vaardigheden om het samenspel met informele zorg vorm te geven. De kennisbundel biedt dan ook de ruimte voor elke docent en opleiding om de werkvormen op maat in te zetten. Denk daarbij aan het toepassen in verschillende omgevingen zoals de wijk of het ziekenhuis.

Actueel en overstijgend

In de kennisbundel is de verbinding gelegd tussen actuele thema’s in zorg en welzijn. Zo is er aandacht voor studerende mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Juist voor hen kun je als docent iets betekenen. Daarnaast krijg je platforms aangereikt waar de laatste ontwikkelingen te volgen zijn op het  gebied van eHealth en technologie. Tenslotte richten werkvormen uit de kennisbundel zich op het overstijgende en samenwerkingsgericht denken en handelen van studenten. In hun toekomstige rol als wijkverpleegkundige of sociaal werker in wijkteams is dat wat in het samenspel met het sociale netwerk van hun gevraagd wordt.

Download Kennisbundel Informele zorg in het hbo

Zo bedden andere hogescholen informele zorg in

Docent in het mbo?
Movisie en Vilans hebben ook de Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers voor mbo ontwikkeld. Deze kennisbundel staat vol informatie en werkvormen die wellicht ook jou als hbo-docent inspireren.

Vragen, advies of gastles?
Voor vragen, advies of gastles kun je contact opnemen met Evert van Rest.