Inspirerende voorbeelden in dagbesteding

Uitgelicht: Dagcentrum Kraaipan

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij regelmatig een inspirerend voorbeeld. Dit keer: Dagcentrum Kraaipan – Marokkaanse, Turkse en Nederlandse ontmoetingsgroepen voor 55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen in Amsterdam.

Vernieuwing in dagbesteding

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Begin 2016 heeft Movisie een inventarisatie gedaan bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Daarbij bleek dat er tot dan toe nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachting was echter wel dit nog zou gaan gebeuren: dat het aanbod zou worden vernieuwd, en dat daarbij de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan.

Zijn de verwachtingen uitgekomen?

Interessant is om te kijken hoe het met de 45 vernieuwende projecten uit de publicatie van 2016 inmiddels gaat. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Movisie heeft een publicatie uitgebracht over vernieuwende en inspirerende projecten in dagbesteding. Daarbij worden de voorbeelden uit 2016 gevolgd, en aangevuld met 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

Inspirerend voorbeeld

We willen hiermee ook andere gemeenten en aanbieders inspireren en lichten er steeds één uit. Dit keer is dat: Dagcentrum Kraaipan – Marokkaanse, Turkse en Nederlandse ontmoetingsgroepen voor  55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen in Amsterdam. Aanbieder Dynamo en Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO). Lees ook over de voorbeelden voorbeelden Amsterdam ontmoetingscentrum de Pijp, Enik Recovery College en Flevo Fiets.

Voor wie is dit project?

Dagcentrum Kraaipan richt zich op 55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen. Ook mantelzorgers zijn welkom. Het centrum heeft twee Marokkaanse groepen, twee Turkse groepen en één Nederlandse groep. Sommige deelnemers (eerste generatie migranten) hebben alleen somatische beperkingen. Per groep zijn er ongeveer vijftien vaste bezoekers.

Project in het kort

Ontmoeten, structuur en veiligheid zijn belangrijk in Dagcentrum Kraaipan. Het programma wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals: gezelschapsspellen, muziek maken, eten, samen koken, schilderen, zingen, bewegen, sport, uitjes, herinneringen ophalen. Elke dag wordt er met elkaar gegeten. Dagcentrum Kraaipan gaat uit van de kracht van de deelnemers: men kijkt naar wat mensen nog wel kunnen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Die ondersteuning kan snel worden georganiseerd door een samenwerking tussen welzijn (Dynamo) en zorg (Zorggroep Amsterdam Oost), en het bredere netwerk rondom Dagcentrum Kraaipan (sociale wijkteams en andere aanbieders). Een ander belangrijk uitgangspunt is de verbinding met de buurt: Dynamo en Zorggroep Amsterdam Oost hebben goed zicht op wat er in de buurt gebeurt en kunnen de activiteiten van Dagcentrum Kraaipan daaraan verbinden.

Waarom is dit vernieuwend?

  • Welzijn (Dynamo) en zorg (Zorggroep Amsterdam Oost) werken intensief samen. Hierdoor kan zowel zorg als welzijn geboden worden en kan – als de problematiek zwaarder wordt - snel ondersteuning worden georganiseerd. Er zijn korte lijnen tussen de betrokken partijen.
  • De aanpak gaat uit van de kracht van mensen.
  • Dagcentrum Kraaipan is laagdrempelig.
  • Het legt de verbinding met de buurt.
  • Er is sprake van gemengde groepen: mensen met en zonder indicatie zitten in één groep. De begeleiding wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers.
  • Dagcentrum Kraaipan biedt ook activiteiten voor mantelzorgers.

Ervaringen

De kwaliteit van Dagcentrum Kraaipan wordt gemonitord via tevredenheidsonderzoeken en spiegelsgesprekken met mantelzorgers, vrijwilligers en deelnemers. Deelnemers blijken zelfverzekerder, actiever en opgewekter te worden. Het dagcentrum bevordert ook het netwerk van de deelnemer in de buurt. Hierdoor wordt de mantelzorger verlicht. Daardoor kunnen deelnemers langer thuis blijven. .

Wilt u de hele publicatie bekijken met daarin een uitgebreidere beschrijving van Erik Recovery College en van alle uitgelichte praktijkvoorbeelden? Bekijk hier de gehele publicatie Dagbesteding in ontwikkeling.