Inspirerende voorbeelden in dagbesteding 2

Uitgelicht: Enik Recovery College

20 juni 2017

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belichten wij regelmatig een inspirerend voorbeeld.

Vernieuwing in dagbesteding

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Begin 2016 heeft Movisie een inventarisatie gedaan bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Daarbij bleek dat er tot dan toe nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachting was echter wel dit nog zou gaan gebeuren: dat het aanbod zou worden vernieuwd, en dat daarbij de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan.

Zijn de verwachtingen uitgekomen?

Interessant is om te kijken hoe het met de 45 vernieuwende projecten uit de publicatie van 2016 inmiddels gaat. Hebben ze het gered? Zijn de verwachtingen uitgekomen en zijn er nieuwe stappen gezet? Movisie heeft een publicatie uitgebracht over vernieuwende en inspirerende projecten in dagbesteding. Daarbij worden de voorbeelden uit 2016 gevolgd, en aangevuld met 16 nieuwe praktijkvoorbeelden van projecten voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek.

Inspirerend voorbeeld

We willen hiermee ook andere gemeenten en aanbieders inspireren en lichten er steeds één uit. Dit keer is dat: Enik Recovery College – Gratis trainingen voor mensen met psychische en verslavingsachtergrond in Utrecht en buurtgemeenten. Aanbieder Lister. Lees ook over de voorbeelden Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp, Dagcentrum Kraaipan en Flevo Fiets.

Voor wie is dit project?

Enik Recovery College richt zich op mensen met een psychische en verslavingsachtergrond. In 2016 hebben circa zeshonderd deelnemers gebruik gemaakt van het aanbod. Een indicatie is niet nodig

Project in het kort

Kern van Enik Recovery College is het zelfhulpprogramma waardoor deelnemers weer regie krijgen over hun eigen leven. De peer-to-peerbenadering staat hierbij centraal. Aan de hand van hun eigen levensverhalen helpen ze elkaar. Iedereen houdt elkaar in de gaten, ook als er terugval is. Het gaat erom dat iedereen peer is. Sommige mensen hebben daarnaast hulp van een psychiater of een andere zorgaanbod. Uiteindelijke doel van het traject van Enik Recovery is dat de deelnemers weer de regie over hun eigen leven krijgen en weer in de samenleving mee kunnen doen. Deelnemers maken daarvoor hun eigen plan met hulp van trainersondersteuners vanuit Enik Recovery College .

Waarom is dit vernieuwend?

  • Enik Recovery College is gericht op herstel vanuit de wensen van de deelnemer.
  • Gelijkwaardigheid en peer-support zijn belangrijke aspecten.
  • De regie ligt bij de deelnemer en vandaaruit wordt gewerkt.
  • Er wordt feedback gegeven aan elkaar zodat je elkaars ontwikkeling in de gaten houdt.
  • Betaalde krachten en vrijwilligers werken samen, de meeste zijn ervaringsdeskundig.
  • Enik Recovery College werkt niet vanuit indicaties maar vanuit de mogelijkheden van mensen.
  • De samenwerking tussen de zorginstellingen, algemene voorzieningen en EniK.

Ervaringen

Deelnemers vinden het fijn om zich te ontwikkelen. Sommige deelnemers hebben voldoende ontwikkeling opgebouwd om elders een baan te vinden .

Wilt u de hele publicatie bekijken met daarin een uitgebreidere beschrijving van Erik Recovery College en van alle uitgelichte praktijkvoorbeelden? Bekijk hier de gehele publicatie Dagbesteding in ontwikkeling.