Instrumenten en inspiratie voor professionals die met jongeren werken

23 april 2018

Vijf gemeenten en zes jeugdorganisaties hebben met ondersteuning van de ontwikkelagenda 'Samen Beter, Beter Samen' van het programma Professionalisering Jeugdzorg en Jeugdbescherming (PJ&J) gewerkt aan een eigen professionaliseringsopgave. Hierbij is gezocht naar nieuwe vormen die professionals helpen bij samen leren, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in andere organisaties en gemeenten.

Deze 'ontwikkelplaatsen' hebben gewerkt aan uiteenlopende instrumenten, die professionals en andere aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen inspireren en verder brengen in samen leren. Binnen de ontwikkelplaatsen zijn onder twee thema's films, magazines, spellen en handleidingen ontwikkeld:

Je kunt het gebruiken, ga erover in gesprek, laat ons vooral weten wat werkt en zoek de Ontwikkelplaatsen op bij vragen door te mailen naar samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl.

Toolkit PJ&J

Op de website van het programma Professionalisering Jeugdzorg en Jeugdbescherming vind je nog meer handige tools. In de toolkit Professionalisering Jeugdzorg en Jeugdbescherming staan onder meer de ‘Handreiking beroepsregistratie en herregistratie: Wat vraagt het van jou?’, een competentieprofiel dat concreet gewenst gedrag beschrijft, de Competentietool waarmee je aan je vakbekwaamheid kunt werken, het Professioneel statuut over de ruimte die je als professional hebt om autonoom te kunnen handelen en wat dit van de organisatie vraagt, en nog veel meer praktische gereedschappen voor elke professional in het jeugddomein.

Bekijk de toolkit

Informatiebijeenkomsten

Je kunt je ook aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten die het programma voor professionals, aanbieders en gemeenten organiseert. De bijeenkomsten vinden plaats door het hele land en deelname is gratis. Tijdens de bijeenkomsten staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal. In workshops ga je er samen met collega’s mee aan de slag. Onder begeleiding van ervaren workshopleiders krijg je informatie, deel je ervaringen met collega’s uit het werkveld en bespreek je jouw vragen.

Bekijk de kalender

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming
In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is het nodig dat er nog professioneler gewerkt wordt. PJ&J ondersteunt deze professionalisering. Movisie is één van de 15 partners in het programma. Lees meer informatie op de website van het programma.