Integraal werken met het Participatiewiel – werksessie rondom kwetsbare jongeren

Participatiewiel Samenspel 16-27: concreet en invoelbaar

20 juni 2018

Hoe kun je minder redzame jongeren mee laten doen in de maatschappij? Het Participatiewiel van Movisie is een handig hulpmiddel voor gemeenten die willen werken aan integrale participatiebevordering.

Het Participatiewiel is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe je aanbod en participatiedoelen aan elkaar verbindt. Het individu staat daarin centraal waardoor duidelijk wordt waar samenwerking nodig is. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding, zijn in het wiel meegenomen. Daarmee wordt de samenhang inzichtelijk tussen activiteiten en wettelijke kaders. Het Participatiewiel kent ook een praktische werkvorm.

Participatiewiel Amersfoort

Participatiewiel Samenspel 16-27: zelf ervaren wat nodig is

Met de werksessie Participatiewiel Samenspel 16-27 ervaar je zelf welke problemen kwetsbare jongeren tegenkomen rond het achttiende jaar als wetgeving en beroepspraktijken niet goed aansluiten bij hun behoeften.

Het spel wordt op locatie gespeeld rondom de 17-jarige (persona) Tess op een vloerkleed van 6 x 6 meter. Je ziet en ervaart wat er nodig is om de samenhang en integrale aanpak tussen partijen in jouw gemeente tot stand te brengen en welke verbindingen er gemaakt kunnen worden.

'Je ziet hiermee hoe hard het nodig is om met elkaar de verbinding te maken. En je zet gelijk stappen om die samenwerking in gang te zetten'. (Gemeente Harderwijk)

Het spel is ook inzetbaar bij meerjarige begeleidingstrajecten met betrokken partijen. In het traject zorgen we voor kruisbestuiving tussen de betrokkenen en evalueren we de opbrengsten gezamenlijk.

Opbrengsten:

  • Inzicht in mogelijkheden van een integrale aanpak, wat dat kan opleveren en wat dat vraagt van de praktijk;
  • Inzicht in de huidige stand van zaken rondom participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf;
  • Een manier van integraal werken waarbij het individu centraal staat;
  • Doorontwikkeling van visie en beleid voor participatiebevordering op een integrale wijze;
  • Versterking van samenwerking tussen alle betrokken partijen in uw gemeente;
  • Een lerend netwerk van partijen die samenwerken vanuit de doelen en behoeften van individuele burgers.

Interesse? Neem contact op met Marjet van Houten of Anna van Deth.