Een integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

De aanpak kantelen? De kennis kantelt mee!
artikel - 27 oktober 2015

Het beleid is gekanteld: van zorgen voor, naar zorgen dat. Dat betekent dat ook de kennis moet kantelen. Want wat betekent dit voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Movisie helpt mee door kennis op maat te bieden.

Ina van Beek van Movisie: ‘We zien dat de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, kortweg GIA, is verbreed. Vanaf 2015 zijn gemeenten op basis van de Wmo integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. De scope is verbreed van vrouwen- en kindermishandeling naar alle vormen van geweld in huiselijke kring, in de professionele setting en in de vrijwillige sector. Er zijn nu meer partijen bij betrokken. Professionals uit een groot aantal sectoren vallen onder de Wet verplichte meldcode.’

Partners in de aanpak

‘Gemeenten en hun sociale wijkteams zijn door de transities in het sociale domein belangrijke partners geworden in de aanpak. Samen met de specialisten van Veilig Thuis en de hulpverlenende instellingen staan zij voor de integrale aanpak van GIA. Aan hen de taak om, samen met de betrokkenen en burgers zelf, te zorgen voor veiligheid.’

Gemeenten en sociale wijkteams zijn door de transities belangrijke partners geworden in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuwe portal

Movisie voorziet nu een grote, nieuwe groep professionals en gemeenten van betrouwbare kennis. Er is behoefte aan agendering en duiding van de problematiek. Van Beek: ‘We zijn bezig om een portal te maken over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er komt een factchecker en infographic om snel te kunnen zien waar het om gaat. Dat doen we samen met het Nederlands Jeugdinstituut. Gemeenten en professionals hoeven daarmee niet meer op verschillende plaatsten kennis bij elkaar te sprokkelen. Je klikt op de button ‘gemeente’ en de voor jou geschikte kennis wordt gepresenteerd. Natuurlijk zijn er links naar meer verdiepende informatie van diverse aanbieders. In het portal komt een vraagbaakfunctie waar (korte) kennisvragen kunnen worden gesteld. Deze functie wordt ingericht in samenwerking met de VNG en het Verwey-Jonker Instituut.‘

Sociale wijkteams

De noodzakelijke kennis voor de generalist wordt ontsloten. Wat moet de generalist weten om geweld in afhankelijkheidsrelaties te signaleren en volgens de stappen van de meldcode te handelen, in afstemming met Veilig Thuis? Dit najaar komt er een instrument voor professionals in de eerste lijn om partnergeweld goed te kunnen beoordelen. Wanneer is het nodig om een specialist van Veilig Thuis in te schakelen?

E-learning

Verder wordt gewerkt aan drie e-learningmodules voor sociale wijkteams: één over casusoverleg in sociale wijkteams, één over het uitwisselen van informatie en privacy, en één over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. ‘We hebben grote verwachtingen van sociale wijkteams als het gaat om de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De modules kunnen daarbij helpen.’

Meer informatie

Neem contact op met Ina van Beek.

 

Dit artikel verscheen in MOVISIES 25 - oktober 2015. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.

Reacties

Goed om te horen. We informeren als er producten gereed zijn via website en nieuwsbrief. De eerste twee E-learning modules zijn al beschikbaar.

Dit is een super goed initiatief! Graag meer informatie wanneer deze projecten zijn afgerond!

Reageer op dit artikel

3 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.