Internationaal congres over wijkgericht werken in Helsinki

6,7, en 8 juni 2018

1 september 2017

Dagelijks zien we in het nieuws hoe democratie onder druk staat. Op welke manier kan het sociaal werk bijdragen aan het bevorderen van democratie? En wat is hierin de rol van sociaal werk? Dit zijn vragen die in het tweedaagse congres van IFS (International Federation of Settlements and Neighborhood Centers) aan de orde komen. Deze vindt plaats op 6 t/m 8 juni 2018 in Helsinki, Finland. Het congres is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met samenlevingsvraagstukken.

Elk jaar staat een vraagstuk centraal op het congres. Dit jaar is dat: hoe kan het sociaal werk bijdragen aan de bevordering van democratie? (Democracy, is it threatened?). Bestuursleden Theo den Hertog (DOENJA Dienstverlening) en Petra van Leeuwen (Movisie) lichten het belang van het internationale congres toe.

Voor wie is het congres bedoeld?

Petra: ‘Het congres is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met samenlevingsvraagstukken. Het IFS netwerk bestaat met name uit vertegenwoordigers van buurt- en wijkcentra. Vooral uitvoerend professionals, managers en bestuurders voelen zich aangesproken door de congressen.'

Theo: 'Door het delen van goede voorbeelden geven we ook een stem aan al die wijk- en buurtbewoners die zich dag in dag uit inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid van hun directe woonomgeving.'

Waarom kunnen jullie dit congres aanbevelen?

Petra: ‘Het valt me steeds weer op dat lokale vraagstukken ook mondiale vraagstukken zijn. Ik vind het inspirerend om door een internationaal perspectief tot nieuwe inzichten te komen. Het congres combineert interessante wetenschappelijke kennis met praktische aanpakken waardoor je gegarandeerd met nieuwe ideeën naar huis gaat.’

Theo: 'Het verstevigen van democratische grondprincipes is iets dat het lokaal niveau ontstijgt. Ook daarom is zo’n internationaal congres belangrijk. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het IFS een adviesfunctie heeft binnen de verenigde naties.'

Wat maakt het IFS congres bijzonder?

Petra: 'Voor mij is dat de verbondenheid die ik voel met allerlei mensen die zich, overal ter wereld, inzetten voor een rechtvaardige en veilige wereld voor ieder mens.’

Theo: ‘Er zijn altijd goede sprekers en inderdaad: al die enthousiaste mensen die ieder in hun eigen land op eigen wijze de wereld iets mooier, iets leefbaarder proberen te maken. Prachtig!…’

Over IFS

IFS is een netwerk van landelijke, regionale en lokale organisaties die communities willen versterken. Haar missie is een wereldwijde community op te bouwen door mensen die lokaal werken aan sociale rechtvaardigheid te inspireren en met elkaar in contact te brengen. IFS faciliteert netwerkactiviteiten, spoort aan tot uitwisseling van innovatieve ideeën en goede voorbeelden en bouwt de brug naar sociaal beleid. Meer informatie over het congres is te vinden op https://www.ifsnetwork.org/ifs/.

Lid worden?

Wil je lid worden van IFS of heb je andere vragen, neem dan contact op met Theo den Hertog: t.denhertog@doenjadienstverlening.nl. Informatie over het congres vind je ook op de site van IFS.