InterventieWijzer Sociaal en gezond: positieve bijdragen aan gezondheid

13 februari 2018

Sociale factoren beïnvloeden gezondheid. Hoe kun je deze kennis beter benutten, de gezondheid van mensen bevorderen en ongezondheid helpen voorkomen? De InterventieWijzer Sociaal en Gezond helpt een handje. Hierin vind je een palet aan interventies die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden.

Het hebben van een relatie, vrienden, vrijwilligerswerk, iets doen voor een ander: we voelen ons er beter door. Sociale factoren kunnen ook een negatieve invloed hebben. Eenzaamheid kan leiden tot depressie. Leven op straat of in een onveilige situatie dragen bij aan een verslechterde gezondheid. In de InterventieWijzer Sociaal en Gezond vind je interventies die worden gebruikt door sociaal werkers en die een positieve bijdrage leveren aan gezondheid.

Ga naar de InterventieWijzer

Dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond

De InterventieWijzer is een vervolg op het dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond. Dit dossier geeft inzicht in de relatie tussen sociaal en gezond binnen zes levensgebieden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee helpt het om een brug te slaan tussen het sociaal domein en de domeinen zorg, (publieke) gezondheid en preventie.

Participatiewiel

De InterventieWijzer is opgebouwd aan de hand van het Participatiewiel van Movisie. Het Participatiewiel is gebaseerd op de verschillende doelen die mensen via participatie willen bereiken. Door in de InterventieWijzer op één van de Participatiedoelen te klikken, kom je meer te weten over interventies die mensen helpen om dat doel, of een combinatie van doelen, te bereiken. En die direct of indirect een bijdrage leveren aan gezondheid.