Een investering van tijd en geduld

Zo betrek je mensen met een licht verstandelijke beperking bij vrijwilligerswerk

Op dinsdag 13 november 2018 organiseerde Movisie de tweede leerbijeenkomst ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking actief inde buurt’. Professionals in zorg en welzijn wisselden hun ideeën en ervaringen uit over hoe je deze groep mee kunt laten doen in de samenleving door middel van vrijwilligerswerk. Welke kennis nemen zij mee uit de middag?

Op welke manier ben jij bezig met mensen met een LVB in je werk? Met deze vraag opende bijeenkomst. Na een korte uitwisseling en kennismaking tussen deelnemers opende Els Hofman projectleider bij Movisie de bijeenkomst. Ze lichtte de aanpak ‘talenten samen benutten’ van Movisie toe. We bekeken een voorbeeld uit de praktijk waarin Wilma  Nugteren,  die namens Jantje Beton toelichting  gaf over het project  ‘Aan de slag in de speeltuin’. Tenslotte gingen de deelnemers zelf aan de slag. Dit is wat we meenemen uit deze middag.

Geleerde lessen uit Talenten Samen benutten

Movisie werkte in dit project samen  met MEE IJsseloevers in Deventer en Almere  en Heliomare in Zaanstad. De aanpak staat  beschreven in de inspiratiebundel Talenten Samen Benutten en is te vinden op de website van Movisie. Je vindt hier ook de stappen die je neemt om mensen met een licht verstandelijke beperking naar vrijwilligerswerk te begeleiden.  De geleerde lessen uit  dit project:

  • Neem de tijd om elkaar te leren kennen en weet wat je als partner in het project  elkaar te bieden hebt
  • Het werven gaat niet vanzelf, dit is arbeidsintensief. Zet het dus vooral ook bij organisaties die als toeleider kunnen dienen uit.
  • Afspraken tussen samenwerkingspartners over de concrete resultaten die gehaald worden, zijn goed voor het houden van focus en tempo
  • Meerjarig verbintenis aan het  project geeft rust en zekerheid.

Bekijk de presentatie van Movisie

Aan de slag in de speeltuin

Wilma  Nugteren,Jantje Beton, lichtte het project ‘Aan de slag in de Speeltuin’ toe. Een samenwerking met handicapNL. ‘Bij Jantje Beton denk je aan buitenspelen, maar juist bij speeltuinen is een mooie combinatie te maken LVB’ers. Zij kunnen mee helpen aan een schone en veilige speeltuin’. In dit filmpje wordt het project beschreven in een notendop: 

Waar is rekening mee gehouden in de aanpak?

Wilma Nugteren licht toe waar ze rekening mee hebben gehouden bij het opzetten van de aanpak. ‘We gaan op zoek naar speeltuinen die extra handen kunnen gebruiken én de ambitie hebben om een maatschappelijke rol in de buurt te vervullen. Denk hierbij aan een samenwerking voor stageplaatsen vanuit scholen in het speciaal onderwijs en zorginstellingen. We streven ernaar om een duurzame samenwerkingen tussen organisaties tot stand te brengen.

Speeltuinen draaien op vrijwilligers dus het is handig als er een begeleider vanuit de school of zorg meekijkt met de lvb’ers Soms is een speeltuinvrijwilliger die de werkzaameheden aanstuurt genoeg. Jantje Beton en HandicapNL hebben een verbindende rol. Daarna kan de vrijwilligersorganisatie en zorginstelling of school het zelf. De grootste uitdaging? Tijd en geduld. We hebben niet altijd een match en zijn afhankelijk van de mogelijkheden en prioriteiten van scholen voor VSO en zorginstellingen.’ In de speeltuinen waar lvb’ers aan de slag zijn gegaan, zijn waardevolle contacten ontstaan en is het voor de lvb’ers een warm nest.

Bekijk de presentatie van Jantje beton

Tips en tops

  • Lokale aanpak  
  • Verbinding zoeken met wat er nodig is in de buurt
  • Samenwerkingspartners die belang hebben bij het betrekken van LVB mensen
  • Begin klein dan kun je later opschalen
  • Afwisseling in werkzaamheden (het gaat toch vervelen op den duur)
  • En  volgens de deelnemers:  Maatwerk

Verwachtingen

De deelnemers wisselden ook hun ervaringen en ideeën uit tijdens een afsluitende interactieve sessie. Daaruit blijkt dat veel deelnemers zich herkennen in de eerder genoemde uitdaging: tijd en geduld. Daphne Smit, werkzaam bij welzijnskwartier Katwijk voegt toe dat vrijwilligers het spannend vinden en dat taakverdeling niet altijd duidelijk is. Volgens deelnemer René van Noorloos Renee, Wmo radar en buurtcoach Rotterdam is ook de begeleiding een uitdaging. ‘We verwachten vaak van mensen dat ze initiatief nemen, maar dat doen mensen met een LVB minder vlug. Goede begeleiding is wel echt nodig.’  Concluderend zijn verwachtingen en haalbaarheid punten om rekening mee te houden. ‘We kijken nog met een taboe  naar mensen met een LVB. Terwijl het zo mooi is dat deze mensen jaren lang de koffie kunnen schenken met een glimlach. Het is een investering, maar het levert uiteindelijk zoveel moois op. Aldus Justin Thoma junior coördinator Youngster, Apeldoorn.

Lees ook het verslag van de eerste  leerbijeenkomst

Leren, inspireren delen

Movisie organiseert bijeenkomsten in het teken van leren, inspireren en delen. Iedere bijeenkomst staan succesvolle praktijkvoorbeelden centraal. Door middel van concrete werkvormen gaan we tijdens de bijeenkomst zelf aan de slag met nieuwe werkwijzen en methodieken. Bekijk de Movisie-agenda en meld je aan voor de volgende bijeenkomst!