IUA ‘levert’ actieve burgers die bijdragen aan een mooiere samenleving

Toen InHolland een paar jaar geleden besloot de imam-opleiding te stoppen en vlak daarna aangaf ook de lerarenopleiding islamgodsdienst uit het onderwijsaanbod te schrappen, waren er voor Bahaeddin Budak goede redenen om samen met anderen uit de moslimgemeenschap aan een nieuw plan te werken. Dit wilden zij niet nog een keer zien gebeuren. ‘Maar ook omdat niemand terug wilde naar de situatie van de zeventiger en tachtiger jaren, waarin je voor dit soort studies naar Istanbul, Fez of Tunis moest verhuizen.’

Samen met Hasan Yar en Yusuf Altuntas, en gesteund door koepelorganisatie Milli Görüş, zocht hij eerst aansluiting met andere islamitische onderwijs- initiatieven. Die pogingen mislukten. Zo ontstond het idee voor de Islamitische Theologische faculteit Amsterdam (IUA), die in 2018 startte met twee bacheloropleidingen (imam - geestelijk verzorger en de lerarenopleiding islamgodsdiensten). Een jaar later werd de master islamitische theologie aan het onderwijsprogramma toegevoegd.

Over een paar maanden studeert, als alles goed gaat, de eerste masterstudent af en kan IUA bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een accreditatie aanvragen om zich ook echt officieel hogeschool te mogen gaan noemen. Dan wordt het tijd voor de volgende stappen, schetst Bahaeddin Budak die voorzitter van het College van Bestuur werd. Ambitie genoeg: ‘We hebben in Nederland ongeveer 60 islamitische scholen, maar nog geen islamitische pabo. Dat wordt onze eerste opdracht als we de accreditatie hebben. En daarna krijgt de start van een imam-opleiding en de hbo Social Work hoge prioriteit.’

Lees verder op KIS.nl

Dit is een verkorte versie van een artikel uit het magazine 'Omkijken naar elkaar' van het Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Lees het volledige artikel op KIS.nl

Foto door Negin Zendegani