Janny Bakker-Klein: ‘Vertrouwen in de toekomst, voor iedereen’

20 september 2018

Nederland is een welvarend land, waar de meeste mensen gelukkig zijn en zich goed kunnen redden. Dat geldt echter niet voor iedereen. Er zijn allerlei redenen waarom mensen in een kwetsbare positie kunnen verkeren, soms door een opeenstapeling van oorzaken. Sterker nog: kwetsbaarheid kan iedereen overkomen.

Als wethouder bij de gemeente Huizen was ik verantwoordelijk voor de transformatie in het sociaal domein. Ik heb ervaren dat die transformatie een lange adem vraagt en dat professionals op het lokale niveau ruimte nodig hebben om te kunnen en durven doen wat werkelijk voor mensen van betekenis is. Ik ken de taaiheid van de vraagstukken, maar ik geloof na al die jaren ook erg in de kracht van lerende praktijken en in het belang van een collectief leerproces om grip te krijgen op complexe problemen.

Sinds 1 september ben ik bestuurder bij Movisie. De unieke rol van Movisie is die van katalysator: het versnellen van leerprocessen rond sociale vraagstukken, opdat anderen ook weer sneller kunnen leren. En hoe meer Movisie in lerende praktijken meedoet en leert, des te groter en scherper wordt de kennis over wat écht goed werkt en onder welke voorwaarden het werkt. Daarmee komen overheden en professionals trefzeker tot een zichtbare en blijvende verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare situatie.

U kunt contact met mij opnemen om samen met u te leren, zodat anderen weer kunnen leren van ons.

Deze blog is gepubliceerd naar aanleiding van Prinsjesdag 2018.
Meer informatie over de aanstelling van Janny