‘Je kunt de sociale basis niet aansturen’

17 december 2019

Gemeenten, professionals en wijken zijn nu vijf jaar verder met de transformatie van het sociaal werk naar de burger. De volgende stap is de versterking van de sociale basis. Wat is dat? ‘Alles wat nodig is om het leven met elkaar aantrekkelijk te maken,’ aldus Lou Repetur van kennisinstituut Movisie. 'Het is de wij-samenleving.' En wat is de rol van de professional daarin?

We noemden het vroeger anders, namelijk opbouwwerk. De sociale basis is terug van eigenlijk nooit weggeweest. Sociale basis gaat om versterking van de relaties tussen burgers in de wijk, sociaal professionals, gemeenteambtenaren en bestuurders. En dan zodanig dat wijkbewoners er beter van worden. Dat is toch gewoon sociaal werk? ‘Dat is zo, maar je ziet dat wijkteam en sociaal werkers zich tot nu toe vooral hebben gericht op individuele problemen’, zegt Lou Repetur, programmaleider sociale basis bij Movisie. ‘De nadruk moet in de wijken door professionals verlegd worden naar meer collectieve oplossingen in de wijk.’

Lees verder op Zorg + Welzijn

Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website van Zorg + Welzijn.nl verscheen.

Lees het volledige artikel