Jezelf kunnen zijn maakt ontspannen professionals

Nardie Eijsberg is een professional met een roze bril

17 mei 2016

In het team van Nardie Eijsberg van Stichting Welzaam is seksuele- en genderdiversiteit vanzelfsprekend. ‘Dat dit vanzelfsprekend is komt ook doordat ik openlijk lesbisch ben. Ik draag uit dat het ‘gewoon’ is als je lesbisch bent en dat je jezelf kunt zijn.’ Maak kennis met Stichting Welzaam en de rol van Nardie Eijsberg.

Met een openlijk lesbische directeur heeft Stichting Welzaam al mooie dingen bereikt. Zo heeft Welzaam onder leiding van Nardie aansluiting gezocht bij de Regenboogagenda in Utrecht. Ook heeft LHBT-emancipatie een prominentere plek gekregen in het werkplan als team van buurtverbinders in de wijk. ‘Ik merk dat er binnen het team makkelijker wordt gepraat over een zoon, dochter of bekende met een LHBT-voorkeur. Jezelf kunnen zijn, zonder taboes, maakt ontspannen professionals.’

’Jezelf kunnen zijn zonder taboes, maakt ontspannen professionals’

 

Wat doet Stichting Welzaam?

Welzaam werkt in de Utrechtse wijk Vleuten De Meern als buurtverbinder. Hier wonen zo’n 47.000 inwoners, waarvan veel ouderen en een kwart jonger dan 18 jaar. Nardie: ‘We willen graag dat de bewoners van Vleuten de Meern opkomen voor hun belangen en idealen, al dan niet door zich te organiseren. Als buurtverbinders tussen bewoners, organisaties, ondernemers en de lokale overheid leggen wij dwarsverbanden. We zoeken mee naar oplossingen voor wensen en problemen en bevorderen de uitwisseling en samenwerking tussen bewoners en organisaties.’ Welzaam verleent geen hulp, maar staat wel in contact met de hulpverlening/buurtteams, jongerenwerk e.a. en kunnen doorverwijzen.

Wel of niet werken op wijkniveau

Geen eigen plannen maken, maar aansluiten bij wat leeft in de wijk. Dat is volgens Nardie de grootste uitdaging voor een sociaal professional. ‘Het is een grote uitdaging om niet vanuit vaststaande beelden te werken. Als je aansluit bij wat leeft in de wijk ben je van grotere betekenis. Met als gevolg dat het ook kan betekenen dat er geen of weinig behoefte is om op wijkniveau actief te worden.’

Dilemma: zoeken LHBT’s hulpverlening actief op?

Dat aansluiten op wat leeft in de wijk is best een kunst. Want welke behoeften hebben LHBT’s en wat leeft er onder hen? ‘Ik vraag me af of LHBT’s buurtteams of iedere andere vorm van hulpverlening opzoeken’, zegt Nardie Eijsberg. ‘Dan is het lastig om te weten wat er onder hen leeft.’ Toch is Nardie ervan overtuigd dat specifieke aandacht voor LHBT nodig is, voor met name jongeren, ouderen en biculturele bewoners. ‘We weten dat zij vaak worstelen met taboes of dat ze slachtoffer zijn van uitsluiting’.

’Als je aansluit bij wat leeft in de wijk ben je van grotere betekenis’

In de startblokken

Veel organisaties staan nog in de startblokken van het wijkgericht werken. Nardie: ‘Voorheen was het veel meer centraler geregeld in de stad. We moeten echt in die wijk duiken. Wat leeft hier in de wijk? En wat leeft er onder LHBT-bewoners? Belangrijk is dat de regie bij bewoners ligt. Willen zij geen actie ondernemen, dan gaan we niet vooruit lopen op de troepen.’

Wijknetwerk opbouwen

Bewoners en organisaties worden door Welzaam attent gemaakt op mogelijkheden om LHBT zichtbaar en bespreekbaar te maken. Nardie: ‘We proberen verbindingen te leggen tussen landelijk en stedelijke organisaties en wijkorganisaties. Denk hierbij aan de Roze Loper en het kunst- en cultuuraanbod rondom LHBT.’ Daar waar Nardie en haar collega’s onderdeel zijn van initiatieven en netwerken brengen zij in dat aandacht voor LHBT georganiseerd moet worden in de wijk. ‘Het maakt me trots dat collega’s dit als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen’.

Benieuwd naar een andere professional met een roze bril? Jessica Maes vertelde in maart over haar werk als coördinator van SoZo Limburg, onderdeel van COC Limburg. ‘Onbekend maakt onbemind. Aandacht voor LHBT’s blijft nodig’, aldus Jessica.