Jongeren willen jeugdwerkloosheid hoog op agenda

artikel - 24 september 2015

Hoe participeren jongeren in hun buurt en wat vinden zij belangrijke onderwerpen om te agenderen? Op 28 september presenteren het Jongerenplatform Amsterdam Oost en het Utrechtse jongerenteam Katapult hun ‘Youth Manifesto’. Dit gebeurt tijdens Buurtcommunities #11 in Pakhuis De Zwijger. De jongeren willen jeugdwerkloosheid hoog op de agenda van de lokale politiek zetten.

Op 28 september staat Buurtcommunities #11 in Pakhuis Der Zwijger in het teken van ‘Youth Influencing the Agenda’ (YItA) waarbij community vorming door jongeren centraal staat. YItA is een uitwisselingsproject van het E-Motive programma; een samenwerkingsproject tussen o.a. Uganda, Brazilië en Nederland waaraan Movisie meewerkt. Hoe participeren jongeren in hun wijken en buurten? Wat zijn voor hun belangrijke onderwerpen om aan te kaarten? Hoe leren jongeren in Nederland van methoden uit o.a. Brazilië en Uganda?

Achtergrond

CEW-IT, de Ugandese NGO en partner van het E-Motive programma ondersteunt de Ugandese jongeren community in het omzetten van hun belangen in politieke manifesten; de Youth Manifesto’s! Deze manifesto’s bieden jongeren de gelegenheid om hun eigen agenda op te stellen en deze voor te dragen aan de politiek. Redouane Amine van het jongerenplatform Amsterdam Oost maakte tijdens een E-Motive uitwisseling kennis met de Ugandese jongeren community. Deze groep jongeren is namelijk ook bezig met het creëren van werkgelegenheid voor en door jongeren. Daarnaast maakt de jongeren community in Uganda gebruik van het open source platform Ushahidi. Dit platform geeft jongeren de mogelijkheid om hun onderwerpen te presenteren, aan te kaarten, digitaal met elkaar te communiceren maar ook te rapporteren of politici zich aan bepaalde beloften houden. Het Jongerenplatform Amsterdam Oost ontwikkelde een Nederlandse versie van Ushahidi: jongestemmen.nl. Daarnaast zijn zij bezig een raadsadres op te stellen dat gebaseerd is op het Youth Manifesto.

Jeugdwerkloosheid

Ook al verschillen de economieën en demografische ontwikkeling van Uganda, Brazilië en Nederland sterk, jeugdwerkloosheid vormt in alle drie de landen een groot probleem. In de drie landen ondervindt de jeugd (vooral meer gemarginaliseerde groepen) de meeste nadelen van de werkloosheid. De gemene delers zijn ongelijke toegang tot werk, onvoldoende vaardigheden of scholing die niet aansluit op de arbeidsmarkt en discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit alles wordt verergerd doordat bij het maatschappelijk middenveld weinig tot geen specifieke instrumenten zijn om hiervoor op te komen en het probleem aan te pakken. Daarnaast is jeugdwerkloosheid ook een uitdaging voor de democratieën aangezien jongeren het minst betrokken zijn en worden in het besluitvormingsprocessen en agendasetting.

Arbeidsdiscriminatie in Nederland

In Nederland ervaren veel allochtone jongeren discriminatie bij sollicitatiegesprekken voor een stageplek of een baan. Dit is een van de punten die jongeren uit Amsterdam Oost aankaarten in hun Youth Manifesto. De afgelopen jaren kwamen in Nederland tal van signalen uit verschillende hoeken dat men arbeidsdiscriminatie hoog op de politieke agenda wil zetten. Sinds 1 mei 2015 is een discriminatieteam opgesteld, en zijn 48 acties genoemd waarop de landelijke overheid gaat focussen.

Onlangs heeft het VN-comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) haar bezorgdheid uitgesproken over de toegang van minderheidsgroepen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het comité is bezorgd over de veelvuldige discriminatie op grond van ras, nationaliteit en religie in werving en selectie praktijken van werkgevers en uitzendbureaus. Het heeft daarbij een aantal aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse overheid om maatregelen te nemen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit onderstreept de urgentie van de Youth Manifesto’s van de jongerenplatforms uit Utrecht en Amsterdam die zo meer aandacht voor jeugdwerkeloosheid vragen.

Youth Manifesto

Op 28 september presenteert het jongerenplatform Amsterdam Oost samen met een jongerenteam uit Utrecht, Team Katapult hun Youth Manifesto tijdens de elfde Buurtcommunities in Pakhuis de Zwijger. De partners die dit vanuit het E-Motive programma ondersteunen uit Nederland, Uganda en Brazilië zijn daarbij aanwezig. Het belooft een avond vol uitwisseling te worden waarbij jongeren van elkaar leren, elkaar inspireren en enthousiasmeren.

Buurtcommunities

Youth Manifesto’ Buurtcommunities #11 vindt plaats in Pakhuis De Zwijger op maandag 28 september 2015. Gespreksleider is Shahrzad Nourozi van Movisie. Buurtcommunities is een programma van de Indische Buurt Communities, Pakhuis de Zwijger, Movisie en KrachtinNL, over communities als hedendaagse vorm van burgerschap. Centraal staat het perspectief van de mensen die deze communities maken. Voor welke opgaven staan ze en hoe organiseren ze zich? Wat maakt ze duurzaam en hoe verhouden ze zich tot institutionele partijen? ‘Youth Manifesto’ Buurtcommunities #11 is georganiseerd samen met Netdem. Lees verder en meld je aan op de website van Pakhuis de Zwijger.

 

Reacties

Reageer op dit artikel

14 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.