Met de Jongerendenktank participeren jongeren in lokale beleidsvorming

De Jongerendenktank (JDT) van Save the Children richt zich op jongeren van 16 tot en met 21 jaar die niet gewend zijn om actief te participeren en die voor beleidsmakers moeilijk bereikbaar zijn. De interventie stelt deze jongeren in staat mee te beslissen bij het vormen van lokaal beleid. De Jongerendenktank is door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd.

Jongeren krijgen in tien bijeenkomsten de kans om hun stem te laten horen en actief te participeren in lokale beleidsvorming. De interventie voorziet hiermee in het participatierecht van jongeren, draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan een inclusiever en effectiever jeugdbeleid. Daarnaast wordt er een brug geslagen tussen de gemeente en het middelbaar beroepsonderwijs en wordt er een waardevolle samenwerking gefaciliteerd en vormgegeven.

Onderzoek

Uit drie verschillende onderzoeken naar de JDT blijkt dat het een waardevolle ervaring is voor de deelnemende jongeren. Zij hebben kennis opgedaan over het beleidsonderwerp en over het uitoefenen van invloed op beleidsvorming. Na afloop van het traject hebben zij het gevoel dat zij beter gehoord worden, serieus genomen worden en meer betrokken zijn bij de maatschappij. Een deel van hen heeft een toename in zelfvertrouwen ervaren. Ook voor beleidsmakers blijkt het programma waardevol. De beleidsmakers hebben belangrijke voorwaarden voor jongerenparticipatie leren kennen en de meeste gemeenten gaan aan de slag met de gegeven adviezen.

Goed onderbouwd
De Jongerendenktank is tegenwoordig bekend onder de naam Speaking Minds Methodiek. De interventie is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies en erkend als Goed onderbouwd. Lees meer over de interventie en download de volledige methodebeschrijving.