Jongerenwerker Melvin Kolf: 'Zie jongeren structureel als serieuze gesprekspartner!'

Participatielezing 2023

Het vertrouwen in de overheid is laag, ook onder jongeren. Hoe dat komt? Volgens jongerenwerker Melvin Kolf worden jongeren niet als serieuze gesprekspartner gezien. ‘Er wordt in besluitvorming weinig rekening met hen gehouden. Het is echt tijd om jongeren centraal te zetten.’ Kolf is bestuurder van de organisatie Presikhaaf University, een platform waar jongeren en kinderen samenkomen om te werken aan sociale- en maatschappelijke vraagstukken.

Kolf geeft meerdere redenen voor het groeiende wantrouwen van jongeren in de overheid. ‘Aan de ene kant lijkt het alsof de overheid jongeren wegzet als kwetsbare groep die het allemaal niet weet, aan de andere kant worden ze aangewezen als schuldigen. Bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie, toen jongeren de schuld kregen van het toegenomen aantal besmettingen. Ook neemt de overheid jongeren niet mee in besluitvorming. Het aanpassen van het leenstelsel is daar een goed voorbeeld van.’

Ver-van-je-bed-show

Resultaat is dat jongeren afhaken als het om politiek gaat, zegt Kolf. ‘Ze vinden weinig aansluiting met de politiek omdat het niet zichtbaar is wat het hen oplevert. Politiek wordt een ver-van-hun-bed-show. De grote verdeeldheid die we nu zien helpt ook niet mee, daar willen jongeren geen onderdeel van zijn.’

Eigenwijze professionals

De oplossing zit volgens Kolf in het echt zien, horen, waarderen en serieus nemen van deze groep. En dan niet eenmalig, maar structureel. ‘De meeste jongeren die ik tegenkom zijn bezig met ontwikkeling, groei en perspectief. Dat moet serieus genomen worden.’ Er moet volgens Kolf ruimte zijn om fouten te maken en niet altijd beoordeeld te moeten worden. ‘Jongeren moeten minder het gevoel krijgen dat ze moeten presteren en aan allerlei verwachtingen moeten voldoen, zowel online als offline.’

‘Dat is te veel voor de bühne en een vinkje in het beleidsplan’

Hij ziet net als Femke Kaulingfreks weinig in de gebruikelijke participatie via jongerenraden en inspraak. Dat is te veel voor de bühne en een vinkje in het beleidsplan, zegt Kolf. ‘Wat we nodig hebben zijn eigenwijze professionals die jongeren het podium geven en zelf en stapje terug doen om ruimte te creëren. Mensen die snappen dat het niet om hen draait, maar om de jongeren.’ Het effect daarvan is dat je deze groep het gevoel geeft eigenaar te zijn van het proces en hun eigen omgeving, zegt Kolf. ‘Daarmee geef je ze erkenning en waardering, daar is veel behoefte aan.’ 

Volgens Kolf is het daarnaast belangrijk om aansluiting te vinden bij de jongeren. ‘Zorg dat je veel diverse jongeren erbij betrekt, zodat alle jongeren zich erin kunnen identificeren. Laat ze de expert zijn. Zet ze in het zonnetje als ze iets goed doen of de juiste oplossing hebben aangedragen.’

Melvin Kolf is jongerenwerker bij Presikhaaf University. Centraal in het werk van Kolf staat het talent van de jongeren, dat ze soms hebben zonder dat ze het weten. Hiervoor heeft Kolf in samenwerking met onder anderen wetenschappers van de Universiteit Utrecht en Fontys Hogeschool, de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én studenten van kunstacademie ArteZ het jongerenwerkprogramma Buro Zend-Uit ontwikkeld.

Sinds eind 2018 bestuurt Kolf samen met zijn collega Nabil el Malki de organisatie ‘Presikhaaf University’. Presikhaaf University bestaat uit een groep van vijftig jonge vrijwilligers en vecht samen met hen voor gelijke kansen. Ze werken op thema’s als onderwijs, sport en bewegen, schulden, doorstroomprogramma en veiligheid. Deze vraagstukken worden altijd met de jongeren en jeugd opgepakt. 

Melvin Kolf

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht en onrecht

Het is voor Kolf belangrijk om te je realiseren met welke bril er naar jongeren gekeken wordt. ‘Wie zegt dat ze niet meedoen? Ze hebben hun eigen netwerk en misschien kiezen ze er wel voor om óns niet mee te laten doen.’ Kolf ziet echter veel actieve jongeren die een verschil willen maken in de wereld. ‘Ik zie momenteel veel krachtige creatieven die opstaan voor hun belangen, maar ook de belangen van anderen vertegenwoordigen.’ Kolf wil alle jongeren dan ook meegeven dat ze hun stem moeten (blijven) laten horen. ‘Blijf ontwikkelen en groeien en meng je zeker in het debat. Kom op voor je recht en vecht vreedzaam tegen onrecht, en voor een betere wereld.’

Kijk de Participatielezing terug

De Participatielezing 2022 is live vanuit de Tolhuistuin opgenomen en vanaf nu terug te kijken op YouTube. Ook is er een uitgebreid verslag met foto's gepubliceerd.

Kijk de Participatielezing op YouTube

Ga naar het verslag