Jos van der Lans houdt Participatielezing 2020

7 november 2019

Publicist Jos van der Lans spreekt op vrijdagmiddag 31 januari 2020 de derde Participatielezing uit. Hij gaat spreken over ‘Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw’. De lezing staat in het teken van ‘5 jaar decentralisaties’. Wat is er van de aspiraties van toen terecht gekomen? Vanaf maandag 2 december 2019 kun je je aanmelden.

Op 1 januari 2020 bestaan de decentralisaties van het sociale domein vijf jaar. Ze beoogden een indringende verbouwing van de Nederlandse verzorgingsstaat, te beginnen in wijken en buurten,  met een prominente rol voor burgers en uitvoerende professionals. Een wending van systeemwereld naar leefwereld, een transformatie die de sociale werkvloeren van de samenleving van een nieuwe (anti-bureaucratische, ontkokerde) dynamiek zou voorzien. Wat is er van die grote woorden en aspiraties terecht gekomen?

Drie vragen

Cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans stelt zich bij het eerste lustrum van de decentralisaties in deze Participatielezing drie vragen. Waarom hebben we zo weinig opgestoken van de geschiedenis van de samenlevingsopbouw in Nederland?  Waarom denken we zo weinig na over de sociale infrastructuur waarop een participatiesamenleving zich kan ontwikkelen? Waarom is het zinloos om over burgerkracht te spreken als burgermacht uit het zicht blijft?

Jos van der Lans draagt deze participatielezing op aan zijn onlangs overleden collega Nico de Boer.

De eerdere Participatielezingen werden uitgesproken door Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde UU (2018) en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg (2019). Bekijk het verslag van de Participatielezing 2019. De Participatielezing is een initiatief van Movisie en het Tijdschrift voor Sociale vraagstukken.

Aanmelden

Vanaf 2 december kun je je aanmelden via movisie.nl/participatielezing2020. De toegang tot de participatielezing 2020 is gratis, maar aanmelding is verplicht. De locatie van de lezing wordt later bekend.

Jos van der Lans

Jos van der Lans