'Jos van der Lans legt de vinger op de zere plek van aanbesteden'

Publicist Jos van der Lans schreef onlangs, in opdracht van Movisie, het essay ‘Ontsnappen aan aanbesteden’. Hij bepleit daarin een radicaal andere manier van financieren en organiseren van gemeenschapsversterking. Peter Rensen van Movisie duidt het pleidooi: ‘Aanbesteden kán goed werken, maar niet voor samenlevingsopbouw.’

De cyclus van aanbesteden kan funest zijn voor de continuïteit in het sociaal domein, door alle tijdrovende werkzaamheden en stressvolle onzekerheden die ermee gepaard gaan. Maar Peter Rensen zet het aanbesteden daarom niet zonder meer bij het grof vuil. ‘Kijk je sociaal domein breed, dan valt er ook zeker wat voor te zeggen om met aanbesteden te blijven werken.’

Naar het essay

Verschillende manieren van inkopen

In het gemeentelijke inkoopproces moet steeds de afweging gemaakt worden: wat willen we bereiken en welke manier van inkopen past daar het beste bij. Soms is dat aanbesteden, soms subsidiëren en soms nog een andere manier. Als een belangrijk voordeel van aanbesteden noemt Rensen dat de gemeente bij een voorgenomen beleidswijziging een eerlijke keuze kan maken. Namelijk de keuze voor de beste aanbieder van de nieuwe dienstverlening die nodig is om anders te gaan werken.

Nieuw beleid vraagt nieuwe aanbieder

Rensen noemt het voorbeeld van dak- en thuisloosheid. ‘Een gemeente die met nieuw beleid sterker in wil zetten op het voorkómen daarvan, zoekt voor de nieuwe periode wellicht ook de beste schuldhulpverleningsaanbieder, en niet alleen de beste aanbieder van maatschappelijke opvang.’

Lees het gehele interview op Zorg+Welzijn.

Op 22 juni 2023 spreekt Jos van der Lans over dit onderwerp op het 'Congres Sociaal Domein: de kracht van integraal werken'. Interesse? Meld je hier aan.