Kansen en uitdagingen voor diversiteitsensitieve trefpunten voor ouderen met dementie

Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met dementie. Alzheimer Cafés worden wereldwijd erkend als een succesvolle interventie voor mensen met dementie, waar zij op een laagdrempelige manier informatie én support kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond en dementie weinig tot geen gebruik maken van Alzheimer Cafés.

Daarom worden er de laatste jaren door vrijwilligers en sleutelpersonen vanuit diverse groepen met een migratieachtergrond trefpunten geopend. Er wordt gewerkt vanuit de eigen leefwereld en taal en er is aandacht voor de diverse culturele achtergronden. Deze trefpunten worden ook wel de cultuurspecifieke of diversiteitsensitieve trefpunten genoemd. 

In dit artikel op KIS.nl lees je meer achtergrondinformatie over ouderen met een migratieachtergrond en dementie, uitdagingen en kansen voor diversiteitsensitieve trefpunten & het belang van diversiteitsensitief werken.