Kant-en-klaar lesgeven over seksuele diversiteit en gender

Train mbo- en hbo-studenten in het gelijk behandelen van alle mensen
artikel - 12 januari 2016
lesgeven over seksuele diversiteit en gender

Of studenten nu een opleiding tot zorg-, sociaal-agogisch- of pedagogisch beroepsbeoefenaar volgen: ze worden verwacht om te gaan met verschillende mensen. Veel beroepsopleidingen geven daarom lessen over verschillen in cultuur, sekse en leeftijd. Maar daarmee zijn we er niet. Verschillende docenten vinden dat studenten onvoldoende getraind worden om goed om te gaan in situaties waarin seksuele voorkeuren en genderidentiteit besproken worden. Voor opleidingscoördinatoren en docenten is daarom nu lesmateriaal beschikbaar.

Een oudere eenzame man die homo is, maar daar niet over durft te praten. Een cliënt die hulp vraagt om van geslacht te veranderen. Hoe handel je dan als professional? Goede ondersteuning, zorg en begeleiding betekent dat iedereen  – hetero, lesbi, homo, bi en transfender (lhbt) – gelijk behandeld wordt, waarbij óók rekening gehouden wordt met verschillen tussen mensen. Vanzelfsprekend? Zeker niet! Zo laat onderzoek zien dat een groot deel van de professionals die werken met jeugd een blinde vlek heeft ten aanzien van LHBT's. Daarbij is er een klein deel van de professionals die een negatieve houding heeft naar LHBT’s en dit een rol laten spelen in hun werk. Omdat u als opleidingscoördinator of docent liever niet de weigerprofessional van de toekomst wilt opleiden, is er een investering nodig. Besteed daarom aandacht aan seksuele en gender diversiteit in de les.

Er geen probleem van maken

Een aantal docenten geeft al structureel les over dit thema. Zoals Leonie de Quelerij die de major voor maatschappelijk werkers op Hogeschool Windesheim coördineert: ‘Het is belangrijk dat onze studenten beseffen dat deze onderwerpen voor problemen kunnen zorgen. Maar, en misschien vind ik dat nog wel belangrijker, ook dat het geen probleem hoeft te zijn. Ik laat daarom ook casussen voorbij komen van een gezin met lesbische ouders of een biseksuele persoon waarbij hun geaardheid niet het probleem is. Dat is de diversiteit die het leven zo waardevol maakt. Dat is normaal.’ Ook Yt Nicolai, docent muziek bij sociaal werk op Saxion Hogeschool geeft les over LHBT: ‘We leiden mensen op die open kijken naar de ander en tegelijkertijd erkennen dat er leed is onder LHBT’s en die signalen daarvan opvangen.’ Docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Herman Janssen besteedt al jaren aandacht aan LHBT in zijn lessen: ‘Het is belangrijk om aandacht te geven aan LHBT omdat je het altijd tegen gaat komen als aankomend professional. Is het niet direct bij cliënten, dan wel indirect met collega’s, casuïstiek of anderszins. Opleidingen moeten hier sociaal professionals in scholen’.

Stap-voor-stap aan de slag

Hoe kun je nu concreet aan de slag met LHBT in de les? Movisie heeft bestaand materiaal verzameld in de online portal lerensignaleren. De portal biedt een leidraad om het materiaal te hanteren aan de hand van een stappenplan. Er zijn verschillende stappenplannen:

Met een stappenplan kunt u zelf een lesprogramma samenstellen. Op veler verzoek staan er ook praktische oefeningen in die direct kunnen worden toegepast in de les. Ook geeft het stappenplan tips voor borging en evaluatie. Voor eventuele verdieping zijn er handreikingen met feiten en cijfers over LHBT, casussen en filmmateriaal.

Gastdocent

Uiteraard kunt u als docent er ook voor kiezen om iemand in te huren om les te geven over LHBT. Bijvoorbeeld:

  • Herman Boers, hij geeft onder meer les aan MBO’s en HBO’s over lesbische, homo- en bi- ouderen. ‘Een verzorgende staat er als heteroseksueel misschien niet bij stil dat je als oudere homoseksueel niet vanzelfsprekend kunt terugvallen op familieleden die je niet accepteren zoals je bent. Zonder dat er opzet in het spel is, realiseert men zich niet altijd dat heteroseksualiteit nog steeds de norm is en uit de kast komen lang niet altijd makkelijk is.’
  • Transvisie Zorg, een organisatie die hulp biedt aan transgenders en hun omgeving, geeft colleges over transgenders. Thomas Wormgoor van Transvisie: ‘Als je zelf geen transgender bent is het je soms moeilijk voor te stellen hoe het is om transgendergevoelens te ontdekken. Of hoe het is om afwegingen te maken over transitie en mogelijke behandelingen. Je verdiepen in het onderwerp is daarom erg belangrijk.’

Meer informatie?
Kijk eens op de online portal lerensignaleren. De portal ‘lerensignaleren’ heeft Movisie ontwikkeld met samenwerkingspartners zoals Transvisie Zorg, Rutgers WPF en COC Nederland. Ook zijn zzp-ers als Mariette Hermans en Herman Boers én docenten van beroepsopleidingen betrokken.

Reacties

Reageer op dit artikel

8 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.