Kennisnetwerk Logeerzorg: meer verbinding en uitwisseling tussen iedereen die zich bezighoudt met logeerzorg

Even op adem kunnen komen, is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Mantelzorgers kunnen daarom gebruik maken van respijtzorg: een tijdelijke overname van zorgtaken. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De zorgvrager verblijft enkele dagen op een logeerzorglocatie zodat de mantelzorger thuis even niet hoeft te zorgen. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering van vormen van tijdelijk verblijf als logeerzorg leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. In het Kennisnetwerk Logeerzorg verenigen gemeenten, aanbieders en professionals uit de praktijk zich om bestaande kennis, werkzame elementen en goede voorbeelden uit te wisselen. Benieuwd welke kennis over logeerzorg beschikbaar is? Of wil je je aansluiten bij het kennisnetwerk? Lees hier verder.

‘Meer verbinding en uitwisseling tussen iedereen die zich bezighoudt met logeerzorg!’ Zo luidde de oproep van Annemieke van Veen, projectleider logeerzorg Utrecht Zuidoost. Dat was de aanleiding om het Kennisnetwerk Logeerzorg in het leven te roepen, met ondersteuning van het ministerie van VWS en Movisie. Het Kennisnetwerk Logeerzorg is bedoeld als laagdrempelig netwerk zonder verplichtingen, waar je gemakkelijk vragen kunt stellen of successen kunt delen zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden bij het opzetten van logeerzorgvoorzieningen. Er is een LinkedIn-groep waar je vragen kunt stellen en er worden geregeld bijeenkomsten georganiseerd (digitaal of fysiek), waar we een bezoek brengen aan een logeervoorziening. Bovenal is het netwerk er om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Lid worden van het Kennisnetwerk Logeerzorg?